you should have finished the report by now john told his secretary

"You should have finished the report by now." John told his secretary.

Bạn đang xem: you should have finished the report by now john told his secretary

A. John reproached his secretary for not having finished the report.

B. John said that his secretary had not finished the report.

C. John reminded his secretary of finishing the report on time.

D. John scolded to lớn his secretary for not having finished the report.

Đáp án A

Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

reproach sb for (not) doing sth: trách cứ ai cơ (không) làm những gì
Dịch nghĩa: "Bây giờ các bạn đang được nên triển khai xong report rồi." John trình bày với thư ký của tôi.
A. John khiển trách cứ thư ký vì như thế ko triển khai xong report.
Đáp án còn lại:
B. John bảo rằng thư ký của tôi dường như không triển khai xong report.
C. John nhắc nhở thư ký của tôi triển khai xong report về thời hạn.
D. John mắng mang lại thư ký của tôi vì như thế ko triển khai xong report.

Bòi Chịu đừng tin cẩn gg dịch =.= ko đích thị đâu =.=

. 24/04/2018

Bại Não reproach trách cứ mắng/quở trách cứ nhé bạn

. 24/04/2018

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Phạm Thái Hoàng Tùng gg dich reproach là sỉ nhục

. 24/04/2018

Bại Não scold/reproach sb for doing st: trách cứ mắng ai làm những gì .. D quá TO nên sai và scold thông thường được sử dụng mang lại đối tượng người dùng trẻ nhỏ nhé b

. 03/03/2018

Phạm Trà Mi mắng và kiểm trách cứ không giống nhau như này ạ? em thấy nó tương đối tương tự nhau

. 03/03/2018