xóa tất cả video đã xem trên facebook

Cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên Watch Facebook bên trên điện thoại cảm ứng hoặc PC tiến hành như vậy nào? Bài ghi chép tiếp sau đây EAVN tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội xóa lịch sử hào hùng coi đoạn Clip bên trên Watch Facebook một cơ hội nhanh gọn và đơn giản và giản dị.

Cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên Watch Facebook vì chưng năng lượng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Facebook, tiếp sau đó nhấn vào hình tượng 3 vệt gạch men > Nhấn trang cá thể.
 • Nhấn vô hình tượng 3 vệt chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá thể.
 • Chọn mục Nhật ký hoạt động và sinh hoạt.
 • Kéo những tùy lựa chọn sang trọng ngược tiếp sau đó lựa chọn Video tiếp tục coi.
 • Nhấn vô hình tượng 3 vệt chấm ở ở bên phải lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi.
 • Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Mở phần mềm Facebook, nhấn vào hình tượng 3 vệt gạch men ở góc cạnh bên dưới ở bên phải > Nhấn trang cá thể của doanh nghiệp (Đối với iOS). Đối với Android, nhấn hình tượng 3 vệt gạch men ở góc cạnh bên trên ở bên phải > Nhấn trang cá thể của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Nhấn vô hình tượng 3 vệt chấm ở ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá thể. Chọn Nhật ký hoạt động và sinh hoạt.
 • Bước 3: Kéo những tùy lựa chọn sang trọng ngược tiếp sau đó lựa chọn Video tiếp tục coi.
cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên watch facebook
 • Bước 4: Bấm hình tượng 3 vệt chấm ở bên phải lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi.
 • Bước 5: Chọn Xóa.

Nếu mong muốn xóa toàn bộ lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi, chúng ta nhấn vô hình tượng cỗ thanh lọc. Sau cơ lựa chọn Xóa toàn bộ.

Bạn đang xem: xóa tất cả video đã xem trên facebook

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

Xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên Watch Facebook bên trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook, nhấn vào hình họa thay mặt đại diện của doanh nghiệp góc bên trên ở bên phải.
 • Nhấn hình tượng 3 vệt chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá thể.
 • Chọn Nhật ký hoạt động và sinh hoạt.
 • Kéo xuống lựa chọn Hành động tiếp tục ghi lại và hoạt động và sinh hoạt không giống ở góc cạnh bên dưới phía trái.
 • Chọn Video tiếp tục coi.
 • Nhấn vô hình tượng 3 vệt chấm ở bên phải lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi.
 • Chọn nhận Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Mở vô Facebook bên trên PC, nhấn vào hình họa thay mặt đại diện ở góc cạnh bên trên ở bên phải.
 • Bước 2: Nhấn vô hình tượng 3 vệt chấm ở ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá thể > Chọn Nhật ký hoạt động và sinh hoạt.
cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên watch facebook
 • Bước 3: Kéo xuống lựa chọn Hành động tiếp tục ghi lại và hoạt động và sinh hoạt không giống ở góc cạnh bên dưới phía trái.
cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên watch facebook
 • Bước 4: Chọn Video tiếp tục coi.
 • Bước 5: Bấm vô hình tượng 3 vệt chấm ở bên phải lịch sử hào hùng đoạn Clip coi > Rồi lựa chọn Xóa. Nếu mong muốn xóa toàn bộ lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi, lựa chọn Xóa lịch sử hào hùng coi đoạn Clip. Chọn xóa lịch sử hào hùng tiếp tục coi đoạn Clip.
cách xóa đoạn Clip tiếp tục coi bên trên watch facebook

Bài ghi chép bên trên https://tuyenquangkhcn.org.vn tiếp tục tổ hợp cho tới chúng ta 2 xóa lịch sử hào hùng đoạn Clip tiếp tục coi bên trên Facebook nhanh gọn và đơn giản và giản dị. Chúc chúng ta tiến hành trở nên công!