write a short paragraph about the changes

Writing Unit 2 lớp 8 Life in the countryside| Writing giờ Anh lớp 8 theo đuổi từng unit

Nằm nhập cỗ đề Để học tập đảm bảo chất lượng giờ Anh lớp 8 theo đuổi từng Unit năm 2022 - 2023, VnDoc.com tiếp tục đăng lên cỗ tư liệu Lý thuyết & Bài tập luyện giờ Anh 8 theo đuổi từng bài học kinh nghiệm không giống nhau. Bài tập luyện Writing Unit 2 giờ Anh 8 Life in the countryside trang 23 về Cuộc sinh sống ở nông thôn vùng quê tiếp sau đây bao hàm 6 đoạn văn giờ Anh lớp 8 không giống nhau về chủ thể Sự thay cho thay đổi ở vùng quê canh ty những em học viên lớp 8 thực hiện bài xích một cơ hội hiệu suất cao.

Bạn đang xem: write a short paragraph about the changes

6. Write a short paragraph about the changes. Viết một quãng văn cụt về những thay cho thay đổi. 

Write a paragraph about the changes in a rural area lớp 8 số 1

My trang chính village in my father's story is now different from that village. My village is very poor in his story. Everyone is living a hard life at that moment. Lack of food, lack of money. It is different now. People no longer live a hard life. They've got enough food, enough money, a house for everybody, and a lot more stuff. Sentiments are the only things that don't change. Everybody will still be very pleased. They work together, and when they need vĩ đại tư vấn each other, that's a privilege. That makes my village, for everyone, a wonderful place. People are just farmers, but in the face of suffering, they have unity. And when they have money in their hands, they are always in unity with each other, they are friendly, they are supportive, they are good people. The landscape is much lượt thích the old days. That mountain, that river. Nature, with humans, is peace. People live with nature, people create things from nature, and nature is still accessible vĩ đại people, providing them with resources vĩ đại build their trang chính. That's what people are looking for, and they giảm giá with it very well. That's what I can tell about my trang chính village. My village is a beautiful place, in my opinion.

Hướng dẫn dịch

Làng quê tôi nhập mẩu truyện của phụ vương tôi giờ đây không giống nông thôn ấy. Làng tôi túng thiếu lắm nhập mẩu truyện của ông ấy. Mọi người đang được sinh sống một cuộc sống thường ngày trở ngại bên trên thời gian đó. Thiếu ăn, thiếu thốn chi phí. Nó tiếp tục không giống giờ đây. Mọi người không thể sinh sống một cuộc sống thường ngày trở ngại. Họ sở hữu đầy đủ thực phẩm, đầy đủ chi phí, một mái ấm mang lại quý khách và nhiều loại không giống nữa. Tình cảm là loại độc nhất không bao giờ thay đổi. Mọi người vẫn tiếp tục cực kỳ ưng ý. Họ thao tác làm việc cùng với nhau, và khi bọn họ cần thiết tương hỗ nhau, cơ là 1 quánh ân. Điều cơ thực hiện mang lại ngôi xã của tôi, so với quý khách, là 1 điểm ấn tượng. Con người đơn thuần những người dân dân cày, tuy nhiên đương đầu với khổ cực, bọn họ sở hữu sự kết hợp. Và khi sở hữu chi phí nhập tay, bọn họ luôn luôn kết hợp cùng nhau, quý nhân phù trợ, quý nhân phù trợ. Phong cảnh giờ đây giống như thời trước nhiều. Núi cơ, sông cơ. Thiên nhiên, với thế giới, là tự do. Con người sinh sống với vạn vật thiên nhiên, thế giới dẫn đến những loại kể từ vạn vật thiên nhiên, và vạn vật thiên nhiên vẫn tiếp cận được với thế giới, hỗ trợ mang lại bọn họ nguồn lực có sẵn nhằm xây đắp tổ rét của tớ. Đó là các thứ quý khách đang được mò mẫm kiếm và bọn họ giải quyết và xử lý nó rất hay. Đó là các thứ tôi rất có thể kể về nông thôn tôi. Làng của tôi là 1 điểm đẹp mắt, theo đuổi chủ ý ​​của tôi.

Write a short paragraph about the changes in the countryside số 2

The rural area changes ví much in the recent years. The first change is the villagers now live in brick houses instead of earthen ones. And another change is that people in rural areas use running water, and electricity vĩ đại improve their working performance. They are better equipped with many modern electric devices such as TVs, fridges, etc. In addition, they have established the hospital and the school nearby. Especially, young people could have more chance vĩ đại get a high-paying job. It’s greatly convenient for the villagers.

Google dịch

Khu vực vùng quê thay cho thay đổi thật nhiều trong mỗi năm mới đây. Sự thay cho thay đổi thứ nhất là dân xã giờ đây sinh sống trong mỗi mái ấm gạch ốp chứ không những mái ấm khu đất. Và một thay cho thay đổi nữa là kẻ dân vùng quê dùng nước máy, năng lượng điện sinh hoạt nhằm nâng lên hiệu suất thao tác làm việc. Họ được chuẩn bị đảm bảo chất lượng rộng lớn với rất nhiều vũ khí năng lượng điện văn minh như TV, tủ mức giá,… Dường như, bọn họ tiếp tục xây dựng cơ sở y tế và ngôi trường học tập ngay gần cơ. điều đặc biệt, chúng ta trẻ em sở hữu thời cơ tìm được việc thực hiện lộc cao hơn nữa. Nó cực kỳ thuận tiện mang lại dân xã.

Viết đoạn văn về việc thay cho thay đổi của quê nhà vì như thế giờ Anh 8 số 3

There are a lot of changes in my village in the recent years. The roads in the village are now very easy vĩ đại travel on because they are made with cement and brick instead of dirt lượt thích in the past. Many villagers have TV and modern electric devices which help them know more about life in the country and even around the world. We had no TVs before and our knowledge was very little. Now we can watch TV, read newspaper and have more chances vĩ đại vì thế business with others. We also have the Internet which helps us communicate easily and conveniently.

Although this development is basically good, it also has some negative effects. Some factories cause air and water pollution. More entertainment centres have been mix up. It makes some young people become lazier and they only want vĩ đại play, they don't want vĩ đại study hard anymore. I hope that they won't be addicted vĩ đại entertainment and will study for the sustainable development of their family and their country.

My hometown has changed a lot. Firstly, the local people have different appearance with fashionable clothes. Secondly, many of them now have cell phones and motorbikes or even cars. They are living in modem brick houses. Besides, the Internet is very popular among the residents and they use it for learning, making new friends and playing games. They really feel pleased about the changes.

Nội dung dịch

Có thật nhiều thay cho thay đổi nhập xã của tôi trong mỗi năm mới đây. Đường xã ngõ thôn giờ đây đi đi lại lại cực kỳ đơn giản dễ dàng vì như thế được sản xuất vì như thế xi-măng, lát gạch ốp chứ không lối khu đất như thời trước. đa phần người dân nhập xã sở hữu TV và những vũ khí năng lượng điện văn minh canh ty bọn họ hiểu hiểu biết thêm về cuộc sống thường ngày nội địa và thậm chí là bên trên trái đất. Trước phía trên công ty chúng tôi không tồn tại TV và con kiến ​​thức của công ty chúng tôi cực kỳ không nhiều. Bây giờ tất cả chúng ta rất có thể coi TV, lướt web đọc báo và có không ít thời cơ marketing với những người dân không giống. Chúng tôi cũng có thể có Internet canh ty công ty chúng tôi tiếp xúc đơn giản dễ dàng và thuận tiện.

Mặc cho dù sự trở nên tân tiến này về cơ phiên bản là đảm bảo chất lượng tuy nhiên nó cũng có thể có một vài tác dụng xấu đi. Một số xí nghiệp sản xuất tạo ra ô nhiễm và độc hại bầu không khí và nước. đa phần trung tâm vui chơi đang được thiết lập. Nó thực hiện mang lại một vài các bạn trẻ em trở thành ngay lưng biếng rộng lớn và bọn họ chỉ mong muốn nghịch tặc, không thích học tập chuyên cần nữa. Tôi kỳ vọng rằng những em tiếp tục không biến thành nghiện vui chơi và tiếp tục tiếp thu kiến thức vì như thế sự trở nên tân tiến bền vững và kiên cố của mái ấm gia đình và giang sơn.

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 7

Quê mùi hương tôi tiếp tục thay cho thay đổi thật nhiều. Thứ nhất, người dân địa hạt sở hữu dung mạo không giống với ăn mặc quần áo thời trang và năng động. Thứ nhị, nhiều người nhập số bọn họ hiện tại sở hữu Smartphone địa hình và xe cộ máy, thậm chí là xe hơi. Họ đang được sinh sống trong mỗi mái ấm gạch ốp văn minh. Dường như, Internet cực kỳ thông dụng nhập người dân và bọn họ dùng nó nhằm tiếp thu kiến thức, kết các bạn và chơi trò giải trí. Họ thực sự cảm nhận thấy ưng ý về những thay cho thay đổi.

Write a short paragraph about the changes of your hometown số 4

In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate vĩ đại the thành phố. The objective reason is that in the thành phố, it brings them comfortable life and favorite job. Subjective causes are due vĩ đại the following disadvantages rural areas bring about push residents away. To begin with, there is no denial that rural infrastructure is not modern and advanced. Roads are quite narrow and degraded. Schools, hospitals are not cared much and remodeled. Especially the quality teachers and doctors here are just little ví the inhabitants have less opportunity vĩ đại develop in all way phàn nàn in the urban area. Last but not least, the biggest disadvantage in rural areas is that job opportunities are ví race. The main job is craft, farming, which bring a relatively small income. With that salary, we can only live through the day, not afford for services, shopping, entertainment… In conclusion, besides the positive aspects, life in the countryside is very much. disadvantage. We all need vĩ đại consider carefully before choosing where vĩ đại live.

Bản dịch

Trong nhịp sinh sống văn minh, việc người dân rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng tăng thêm. vì sao khách hàng quan tiền là ở thành phố Hồ Chí Minh đưa đến mang lại bọn họ cuộc sống thường ngày tự do và việc làm yêu thương mến. vì sao khinh suất là vì những bất lợi tại đây nhưng mà vùng quê đưa đến tiếp tục đẩy người dân đi ra xa cách. Trước không còn, ko thể lắc đầu rằng hạ tầng vùng quê ko văn minh và tiên tiến và phát triển. Đường khá hẹp và xuống cấp trầm trọng. Trường học tập, cơ sở y tế ko được quan hoài và tu sửa nhiều. điều đặc biệt lực lượng nghề giáo, bác bỏ sĩ quality ở phía trên chỉ không nhiều nên dân ở không nhiều sở hữu thời cơ trở nên tân tiến về từng mặt mũi rộng lớn ở chống trở nên thị. Cuối nằm trong tuy nhiên ko tầm thường phần cần thiết, bất lợi lớn số 1 ở vùng quê là thời cơ việc thực hiện quá đua nhau. Công việc đó là tay chân, làm đồng, đưa đến thu nhập khá nhỏ. Với nút lộc cơ, công ty chúng tôi chỉ đầy đủ sinh sống qua quýt ngày, ko đầy đủ chi phí mua sắm những cty, sắm sửa, vui sướng nghịch tặc giải trí… Tóm lại, cạnh bên những mặt mũi tích cực kỳ, cuộc sống thường ngày ở vùng quê còn thật nhiều. điều bất lợi. Tất cả tất cả chúng ta rất cần được quan tâm đến kỹ lưỡng trước lúc lựa lựa chọn điểm sinh sinh sống.

Write a short paragraph about the change in your village số 5

My hometown has changed a lot since my childhood. There are less paddy fields. Many buildings have been built up. There are more cars and motorbikes today phàn nàn bicycles in the past. People turn vĩ đại work in new factories instead of doing the farming. Neighbors are busier with their work and spend less time chatting with each other. People become richer and dress more fashionable. We have new technologies that make our life easier. As I grow up, I see the nonstop changing of my world, I don't feel sad but hopeful for the coming future.

Nội dung bài xích dịch

Quê mùi hương của tôi tiếp tục thay cho thay đổi thật nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ. Có không nhiều ruộng lúa rộng lớn. đa phần tòa ngôi nhà đang được xây đắp lên. Ngày ni có không ít xe hơi và xe cộ máy rộng lớn xe đạp điện thời trước. Mọi người đem thanh lịch thao tác làm việc trong những xí nghiệp sản xuất mới mẻ chứ không thực hiện nông nghiệp. Những người láng giềng dành hết thời gian rộng lớn với việc làm và không nhiều dành riêng thời hạn chuyện trò cùng nhau rộng lớn. Mọi người trở thành phú quý rộng lớn và ăn diện thời trang và năng động rộng lớn. Chúng tôi sở hữu những technology mới mẻ canh ty cuộc sống thường ngày của công ty chúng tôi trở thành đơn giản dễ dàng rộng lớn. Khi tôi phát triển, tôi thấy trái đất của tớ thay cho thay đổi không ngừng nghỉ, tôi ko cảm nhận thấy buồn nhưng mà kỳ vọng nhập sau này tiếp đây.

Write a paragraph about how the countryside has changed from the past số 6

The life has changed a lot in the countryside. More and more tall buildings are being constructed. The area of green paddy fields is decreasing due vĩ đại the establishment of new companies and factories. People here now know how vĩ đại enjoy their life. They vì thế not just focus on earning a living, but vĩ đại try vĩ đại improve their work - life balance. It is obvious that life is getting better and better with modern facilities. People now are busier but they are still willing vĩ đại help their neighbors.

Google dịch

Cuộc sinh sống ở quê tiếp tục thay cho thay đổi nhiều. Ngày đa dạng ngôi nhà cao tầng liền kề được xây đắp. Diện tích đồng lúa xanh rớt càng ngày càng hạn chế vì thế sự xây dựng của những công ty lớn, xí nghiệp sản xuất mới mẻ. Người dân ở phía trên giờ đã hiểu phương pháp tận thưởng cuộc sống thường ngày của tớ. Họ không chỉ là triệu tập nhập việc mò mẫm sinh sống mà còn phải nỗ lực nâng cấp sự cân đối thân thiết việc làm và cuộc sống thường ngày. Một điều rõ ràng là cuộc sống thường ngày càng ngày càng đảm bảo chất lượng rộng lớn với những tiện nghi ngờ văn minh. Mọi người giờ đây dành hết thời gian rộng lớn tuy nhiên bọn họ vẫn sẵn lòng hỗ trợ những người dân xung xung quanh.

Xem thêm: Soạn giờ Anh 8 Unit 2 Life in the countryside

Trên đó là TOP 5 đoạn văn về việc thay cho thay đổi của quê nhà em vì như thế giờ Anh hoặc nhất. Dường như, VnDoc.com tiếp tục đăng lên cỗ tư liệu Lý thuyết & Bài tập luyện giờ Anh 8 unit 2 Life in the countryside không giống nhau như:

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

Từ vựng Unit 2 lớp 8 Life in the countryside

Ngữ pháp giờ Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside

Bài tập luyện giờ Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside