vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 45

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 4: Luyện tập chung trang 45

{ads_vuong}

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 45

Bài 1. (Trang 45 SBT Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807

93862 – 25836

87254 + 5508

10000 – 6565

Bài giải

         

             

Bài 2. (Trang 45 SBT Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99

Bài giải

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 45 SBT Toán 4)

Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ?

Bài giải

Ô tô lớn chở được là:

(16 + 4) : 2 = 10 (tấn)

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Ô tô bé chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô lớn 10 tấn; Ô tô bé 6 tấn

Bài 4. (Trang 45 SBT Toán 4)

Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.

Bài giải

Hai lần số tuổi của chị cách đây 4 năm:

24 + 8 = 32 (tuổi)

Số tuổi của chị cách đây 4 năm là:

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

16 – 8 = 8 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

 

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 4
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 4
3. Giải vở bài tập Toán lớp 4
4. Luyện tập Toán lớp 4
5. Đề thi Toán lớp 4 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 4
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 4 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}