vở bài tập toán lớp 4 bài 120

Hướng dẫn giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 2

Câu 1: Tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 120

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 2. Tính:

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 3. Tính (theo mẫu).

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 4. Vườn rau xanh mái ấm Hà sở hữu 2/5 diện tích S trồng rau xanh cải, 3/7 diện tích S trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau xanh cải và su hào vày từng nào phần diện tích S vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn nữa diện tích S trồng rau xanh cải từng nào phần của diện tích S vườn?

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1:

Xem thêm: phân tích khổ 2 3 bài mùa xuân nho nhỏ

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 2:

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 3:

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 4:

Tóm tắt

Rau cải: 2/5 diện tích

Su hào: 3/7 diện tích

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Cả hai:….? Diện tích

Bài giải

Giải vở bài bác luyện Toán 4

5/5 - (20 bình chọn)