trường đại học ngoại ngữ đà nẵng

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2023 - UFLS điểm chuẩn chỉnh 2023

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Bạn đang xem: trường đại học ngoại ngữ đà nẵng

Dưới đó là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng (UFLS)

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D96, D78, D04, XDHB 27.34 Giỏi; Học bạ
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D78, D04, D83, XDHB 27.21 Học bạ
3 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D96, D78, D03, XDHB 26.6 Giỏi; Học bạ
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, D96, D78, D02, XDHB 27.21 Học bạ
5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, XDHB 28.67 Tiếng Anh >= 9.60; Giỏi; Học bạ
6 Đông phương học 7310608 D01, D96, D78, D06, XDHB 25.63 Học bạ
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D96, D78, XDHB 26.79 Tiếng Anh >= 8.67; Học bạ
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, D06, XDHB 26.44 Học bạ
9 Quốc tế học 7310601 D01, D96, D09, D78, XDHB 25.7 Tiếng Anh >= 9.13; Học bạ
10 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D96, D78, D03, XDHB 25.52 Học bạ
11 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D96, D78, D02, XDHB 24.14 Học bạ
12 Ngôn ngữ Anh 7220201KT A01, D01, D96, D78, XDHB 22.16 Đào tạo nên hai năm đầu bên trên Kon Tum; Tiếng Anh >= 6.87; Học bạ
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 DGNLHCM 760 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
14 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 DGNLHCM 792 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
15 Đông phương học 7310608 DGNLHCM 699 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
16 Ngôn ngữ Anh 7220201KT DGNLHCM 701 Đào tạo nên hai năm đầu bên trên Kon Tum; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
17 Ngôn ngữ Nhật 7220209 DGNLHCM 761 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
18 Quốc tế học 7310601 DGNLHCM 648 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
19 Ngôn ngữ Pháp 7220203 DGNLHCM 643 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
20 Ngôn ngữ Nga 7220202 DGNLHCM 613 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLHCM 724 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM