trường công nghệ giao thông vận tải

Cập nhật: 10/03/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên giờ đồng hồ Anh: University of Transport Technology (UTT)
 • Mã trường: GTA
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khoan tạo: Đại học tập - Sau ĐH - Văn bởi vì 2 - Liên thông - Tại chức
 • Địa chỉ: Số 54 phố Triều Khúc, phường TX Thanh Xuân Nam, quận TX Thanh Xuân, Hà Nội
 • SĐT:  0243.552.6713 - 0243.552.6714
 • Email: [email protected]
 • Website: http://utt.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/utt.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023 (Dự kiến)

I. tin tức chung

1. Thời gian trá xét tuyển

Bạn đang xem: trường công nghệ giao thông vận tải

 • Phương thức tuyển chọn thẳng: theo đuổi quy ấn định, plan của Sở GD&ĐT.
 • Phương thức xét học tập bạ kết hợp: dự con kiến từ thời điểm tháng 6/2023.
 • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: theo đuổi quy ấn định, plan của Sở GD&ĐT.
 • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua reviews năng lượng vì thế Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô tổ chức triển khai năm 2023: dự con kiến từ thời điểm tháng 6/2023.
 • Phương xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua reviews trí tuệ vì thế Đại học tập Bách khoa Hà Nội Thủ Đô tổ chức triển khai năm 2023: dự con kiến từ thời điểm tháng 7/2023.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh nhập toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức tuyển chọn trực tiếp theo đuổi quy định tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.
 • Phương thức xét học tập bạ phối hợp.
 • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
 • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua reviews năng lượng vì thế Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô tổ chức triển khai năm 2023.
 • Phương xét tuyển chọn dựa vào thành quả ganh đua reviews trí tuệ vì thế Đại học tập Bách khoa Hà Nội Thủ Đô tổ chức triển khai năm 2023.

4.2. Điều khiếu nại xét tuyển chọn, ngưỡng đáp ứng unique đầu vào

 • Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào trong nhà ngôi trường tiếp tục thông tin ví dụ bên trên trang web.

5. Học phí

Đang cập nhật

II. Các ngành tuyển chọn sinh

TT Mã ngành Tên Ngành Chuyên ngành

1

734101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị Marketing

2 7340122 Thương mại năng lượng điện tử

Thương mại năng lượng điện tử

3 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng

Tài chủ yếu doanh nghiệp

4 7340301 Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

5 7480104 Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

6

7480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Trí tuệ tự tạo và giao thông vận tải thông minh

7 7510102 Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng

Công nghệ chuyên môn XDCT DD&CN

8

7510104

Công nghệ chuyên môn phó thông

Công nghệ chuyên môn XD Cầu đàng bộ

Hạ tầng giao thông vận tải khu đô thị thông minh

9

7510201

Công nghệ chuyên môn Cơ khí

Công nghệ chuyên môn Tàu thủy và vũ trang nổi

CNKT Đầu máy -toa xe cộ và tàu năng lượng điện Metro

Công nghệ chuyên môn Máy xây dựng

Công nghệ sản xuất máy

10

7510203

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử bên trên dù tô

11 7510205 Công nghệ chuyên môn Ô tô

Công nghệ chuyên môn Ô tô

12 7510302 Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông

Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông

13 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường

Công nghệ và vận hành môi trường

14

7510605

Logistics và vận hành chuỗi cung ứng

Logistics và vận hành chuỗi cung ứng

Logistics và hạ tầng phó thông

15 7580301 Kinh tế xây dựng

Kinh tế xây dựng

16 7840101 Khai thác vận tải

Logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức

17 7580302 Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh nhập ngôi trường Đại học tập Công nghệ Giao thông Vận chuyển vận trong thời gian như sau:

Ngành
Năm 2019
Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT Xét điểm học bạ theo đuổi tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12 Xét học bạ theo đuổi điểm trung bình trung lớp 12 Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT Điểm THM lớp 12 ĐTB lớp 12 Xét theo đuổi KQ ganh đua TN THPT Xét theo đuổi học tập bạ

Công nghệ chuyên môn phó thông

15 15,5     15,5 18,0 6,0    

Công nghệ chuyên môn xây dựng

  15,5              

Công nghệ chuyên môn dù tô

19 22     24,05     23,75 25,0

Công nghệ chuyên môn Cơ năng lượng điện tử

17

20

23,2

23,5

24,0

Công nghệ chuyên môn Cơ khí

16

17

20

7,0

20,35

18,0

6,0

Hệ thống thông tin

16

19,5

24,0

24,4

25,0

Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông

16

18,5

23,0

23,8

23,0

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

16

19

23

7,7

23,8

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài 1m

22,0

7,8

24,05

24,0

Kế toán

16

19

23,1

Kinh tế xây dựng

15

15,5

20

7,0

17,0

18,0

6,0

22,75

23,0

Quản trị kinh doanh

25

7,9

23,9

22,0

8,0

Tài chủ yếu - Ngân hàng

15

19,5

22

7,5

23,9

22,0

7,8

Logistics và Vận chuyển vận nhiều phương thức

    21 7,5       23,3 22,0

Quản lý, điều hành và quản lý vận tải đường bộ đàng bộ

                 

Quản lý, điều hành và quản lý vận tải đường bộ đàng sắt

                 
Công nghệ chuyên môn môi trường

15

15,5

18

6,0

15,5

18,0

6,0

Thương mại năng lượng điện tử

16

22,5

25,4

25,35

28,0

Logistics và vận hành chuỗi cung ứng

20

24

25,7

25,35

28,5

Công nghệ thông tin

19

23

25,2

25,3

28,0

Quản trị doanh nghiệp

16

20,5

23,65

25,0

Khai thác vận tải

15

17

22,9

18,0

6,0

Công nghệ chuyên môn thiết kế gia dụng và công nghiệp

15   18 6,0          

Công nghệ kỹ thuật xây dựng ước đường bộ

    18 6,0       16 20,0

Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng

        15,5 18,0 6,0    

Quản trị Marleting

              24,3 27,0

Logistics và hạ tầng phó thông

              19 25,0

Tài chủ yếu doanh nghiệp

              23,55 24,0

Kế toán doanh nghiệp

              23,5 25,0

Trí tuệ tự tạo và giao thông vận tải thông minh

              19 22,0

Công nghệ sản xuất máy

              22,05 21,0

Công nghệ chuyên môn đầu máy - toa xe cộ và tàu năng lượng điện Metro

              21,65 20,0

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử bên trên dù tô

              21,25 25,0

Công nghệ chuyên môn máy xây dựng

              16,95 20,0

Công nghệ chuyên môn tàu thủy và vũ trang nổi

              16,3 20,0

Quản ký xây dựng

              16,75 20,0

Hạ tầng giao thông vận tải khu đô thị thông minh

              16 20,0

Công nghễ chuyên môn XDCT DD&CN

              16 20,0

Công nghệ và vận hành môi trường

              16  

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường ĐH technology giao thông vận tải vận tải đường bộ hạ tầng Hà Nội

Khuôn viên trường  ĐH technology giao thông vận tải vận tải đường bộ hạ tầng Hà Nội

Xem thêm: học luật kinh tế ra làm gì

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui mừng lòng gửi mail tới: [email protected]