tổng hợp công thức vật lý 12

Để với sự sẵn sàng cực tốt cho tới kì ganh đua học tập kì và vô quy trình ôn ganh đua Lý đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông tiếp đây, Vuihoc đang được biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý cơ 12 hùn những em học viên đơn giản với tầm nhìn tổng quan tiền về toàn cỗ lý thuyết công tác lý 12. Sở tư liệu được phân chia theo đuổi từng mục chính của từng chương ví dụ và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa

Bạn đang xem: tổng hợp công thức vật lý 12

- Lý thuyết về giao động điều hòa

- Phương trình giao động điều hòa

Bài 2: Con nhấp lên xuống lò xo

- Cấu tạo nên về con cái nhấp lên xuống lò xo

- Khảo sát giao động của lò xo

Bài 3: Con nhấp lên xuống đơn

- Kiến thức con cái nhấp lên xuống đơn

- Phương trình giao động của con cái nhấp lên xuống đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về giao động tắc dần

- Lý thuyết về giao động chống bức

Bài 5: Tổng hợp ý nhị giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 giao động điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 giao động điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những toan luật giao động của con cái nhấp lên xuống đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao trét sóng

- Lý thuyết về uỷ thác trét sóng

- Công thức uỷ thác trét sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường phỏng âm

- Mức phỏng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ vĩ đại của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thích hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch với R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thích năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

- Hiện tượng nằm trong hưởng trọn.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền chuyên chở năng lượng điện năng. Máy đổi mới áp

- Lý thuyết máy đổi mới áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền chuyên chở năng lượng điện năng

Bài 17: Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko nhất quán tía pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko nhất quán 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều với R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự đổi mới thiên năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số giao động riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối quan hệ thân thích năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

Xem thêm: số hạng không chứa x trong khai triển

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vày sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo nên và nguyên tắc của dòng sản phẩm phân phát thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết nghiền sắc ánh sáng

- Ứng dụng nghiền sắc ánh sáng

- Công thức nghiền sắc ánh sáng

Bài 25: Giao trét ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng kỳ lạ uỷ thác trét ánh sáng

- Bước sóng khả năng chiếu sáng và màu sắc sắc

Bài 26: Các loại quang quẻ phổ

- Lý thuyết về quang quẻ phổ

Các cách thức phân tách quang quẻ phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng khả năng chiếu sáng vày cách thức uỷ thác thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang quẻ điện 

- Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện

Bài 31: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ quang quẻ điện 

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang quẻ - phân phát quang

- Lý thuyết về hiện tượng phân phát quang

- Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân phát quang

Bài 33: Mẫu vẹn toàn tử Bo

- Lý thuyết khuôn mẫu vẹn toàn tử Bo

Các định đề của Bo về kết cấu vẹn toàn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân vẹn toàn tử

Bài 35: Tính hóa học và kết cấu phân tử nhân

- Cấu tạo nên về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các toan luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng sức nóng hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo nên vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng và kiến thức cần thiết tóm được vô công tác Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý cơ 12, những em cần thiết phát âm kỹ và nắm rõ những khái niệm, toan luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với cơ, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm giống như và không giống nhau trong số những kỹ năng và kiến thức tương tự động nhau như con cái nhấp lên xuống đơn, con cái nhấp lên xuống xoắn ốc, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang quẻ phổ vạch phân phát xạ với quang quẻ phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính vô quy trình giải bài bác tập dượt.

Bên cạnh cơ, những em học viên cũng nên nắm rõ những công thức và áp dụng được vô những bài bác tập dượt cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho những tuyến bài bác nâng lên. Một điểm chú ý vô quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần phải nắm rõ về ý nghĩa sâu sắc và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao cho tới hiệu suất cao và đúng chuẩn nhất.

Vuihoc đang được tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức Vật Lý 12 vô tệp tin pdf nhằm những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm. Hy vọng phía trên tiếp tục phát triển thành "cuốn tuột tay" tâm đầu ý hợp hùn những em với sự sẵn sàng cực tốt cho tới kỳ ganh đua học tập kỳ giống như vô quy trình ôn ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tiếp đây.

>>> Bài ghi chép hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm:

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Toán 12

Soạn văn 12

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Sinh 12