toán 9 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tài liệu gồm 84 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề giải toán bằng cách lập hệ phương trình, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 9 chương 3 bài số 5 – 6.

Xem thêm: bài văn biểu cảm về sự việc

Bạn đang xem: toán 9 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Bước 1: Lập hệ phương trình:
+ Chọn ẩn, đơn vị cho ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết trong bài toán theo ẩn (chú ý đơn vị).
+ Dựa vào các dữ kiện, điều kiện của bài toán để lập hệ phương trình.
Bước 2: Giải hệ phương trình.
Bước 3: Nhận định, so sánh kết quả nghiệm của hệ phương trình với điều kiện bài toán. Kết luận, trả lời, nêu rõ đơn vị của đáp số.
B. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Bài toán chuyển động.
+ Dạng chuyển động ngược chiều.
+ Dạng chuyển động cùng chiều.
+ Dạng chuyển động cùng chiều và ngược chiều.
+ Dạng toán thay đổi vận tốc trên đường đi.
Dạng 2. Bài toán liên quan đến số học.
+ Dạng số có hai chữ số.
+ Dạng tỷ số, tuổi tác.
Dạng 3. Bài toán về dân số, lãi suất ngân hàng, tăng trưởng.
Dạng 4. Bài toán về công việc làm chung, làm riêng; vòi nước chảy chung chảy riêng.
+ Dạng vòi nước.
+ Dạng cùng làm chung công việc.
Dạng 5. Bài toán có liên quan đến nội dung hình học.
Dạng 6. Bài toán có liên quan đến nội dung vật lý, hoá học.
Dạng 7. Bài toán khác.
C. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN PHẢN XẠ
D. PHIẾU TỰ LUYỆN TỔNG HỢP CHUNG
Dạng 1: Dạng toán tìm số.
Dạng 2: Tìm toán chuyển động.
Dạng 3: Dạng toán công việc làm chung làm riêng, vòi nước.
Dạng 4: Dạng toán tỉ lệ phần trăm (%), năng xuất.
Dang 5: Dạng toán sử dụng các kiến thức vật lý, hóa học.