tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Cho tổng Sn = 1/1.2+1/2.3+…+1/n(n+1) Tính S1, S2, S3 Dự đoán công thức tính tồng Sn và chứng minh

Với giải Bài 2.6 trang 30 Chuyên đề Toán 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 3: Phương pháp quy nạp toán học giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Bạn đang xem: tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

Giải bài tập Chuyên đề Toán lớp 10 Bài 3: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2.6 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Cho tổng Sn = 11.2+12.3++1nn+1.

a) Tính S1, S2, S3.

b) Dự đoán công thức tính tồng Sn và chứng minh bằng quy nạp.

Lời giải:

a) S1 = 111+1=12, S2 = 11.2+12.3=23, S3 = 11.2+12.3+13.4=34.

b) Từ câu a) ta dự đoán Sn = nn+1.

Ta chứng minh bằng quy nạp theo n.

Bước 1. Với n = 1 ta có S1 =  12=11+1.

Như vậy khẳng định đúng cho trường hợp n = 1.

Bước 2. Giả sử khẳng định đúng với n = k, tức là ta có: Sk = kk+1.

Ta sẽ chứng minh rằng khẳng định cũng đủng với n = k + 1, nghĩa là ta sẽ chứng minh:

Sk + 1 = k+1k+1+1.

Thật vậy, sử dụng giả thiết quy nạp ta có:

Sk + 1 = 11.2+12.3++1kk+1+1k+1k+1+1

= Sk + 1k+1k+1+1

=kk+1+1k+1k+1+1

=kk+1+1k+1k+2=kk+2+1k+1k+2

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

=k2+2k+1k+1k+2=k+12k+1k+2=k+1k+2=k+1k+1+1.

Vậy khẳng định đúng với mọi số tự nhiên n ≥ 1.

Xem thêm các bài giải Chuyên đề Toán lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

HĐ1 trang 26 Chuyên đề Toán 10: Hãy quan sát các đẳng thức sau:…

HĐ2 trang 26 Chuyên đề Toán 10: Xét đa thức p(n) = n2 – n + 41….

Luyện tập 1 trang 27 Chuyên đề Toán 10: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có:…

Luyện tập 2 trang 28 Chuyên đề Toán 10: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có đằng thức:…

Vận dụng trang 30 Chuyên đề Toán 10: Lãi suất gửi tiết kiệm trong ngân hàng thường được tính theo thể thức lãi kép theo định kì. Theo thề thức này, nếu đến kì hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp. Giả sử một người gửi số tiền A với lãi suất r không đổi trong mỗi kì….

Bài 2.1 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Sử dụng phương pháp quy nạp toán học, chứng minh các đẳng thức sau đúng với mọi số tự nhiên n ≥ 1…

Bài 2.2 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Mỗi khẳng định sau là đủng hay sai? Nếu em nghĩ là nó đủng, hãy chứng minh nó. Nếu em nghĩ là nó sai, hãy đưa ra một phản ví dụ….

Bài 2.3 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Chứng minh rằng n3 – n + 3 chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên n ≥ 1…

Bài 2.4 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Chứng minh rằng n2 – n + 41 là số lẻ với mọi số nguyên dương n….

Bài 2.5 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Chứng minh rằng nếu x > –1 thì (1 + x)n ≥ 1+ nx với mọi số tự nhiên n.

Bài 2.7 trang 30 Chuyên đề Toán 10: Sừ dụng phương pháp quy nạp toán học, chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác n cạnh (n ≥ 4) là …

Bài 2.8 trang 30 Chuyên đề Toán 10:…

Ta sẽ “lập luận” bằng quy nạp toán học đề chỉ ra rằng: “Mọi con mèo đều có cùng màu”. Ta gọi P(n) với n nguyên dương là mệnh đề sau: “Mọi con mèo trong một đàn gồm n con đều có cùng màu”….

Xem thêm: sách toán 7 kết nối tri thức

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Cho tổng Sn = 1/1.2+1/2.3+…+1/n(n+1) Tính S1, S2, S3 Dự đoán công thức tính tồng Sn và chứng minh
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://tuyenquangkhcn.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập