tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp canh ty những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính nhanh chóng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng mẫu mã sao chép nhằm mục tiêu mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế này là tính bằng phương pháp thuận tiện nhất?

+ Trong những Việc tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều Việc phức tạp và nên triển khai đo lường và tính toán nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường và tính toán sao mang lại hợp lý và phải chăng và chiếm được sản phẩm sớm nhất.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … vô việc giải Việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, hợp lý và phải chăng và đúng chuẩn nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số vô biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

• Nhân một vài với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một vài với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ cút một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù cơ là:

• 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một vài mang lại 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức đem phân số

• Nhóm những phân số vô biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) vì chưng 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở khuôn mẫu số nhằm mục tiêu tạo nên quá số kiểu như nhau ở cả khuôn mẫu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với mọi số kiểu như nhau được màn biểu diễn vì chưng luật lệ nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

Xem thêm: đại học kỹ thuật y tế hải dương

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài tập luyện tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng sản phẩm của A – B ?

Xem thêm: soạn vợ chồng a phủ siêu ngắn

Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên tự động gia tăng kiến thức và kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác tập luyện Toán lớp 4, tương đương canh ty những thầy cô đạt thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang lại học viên. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài tập luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, mời mọc những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm thêm thắt Đề đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo đuổi Thông tư 22, Sở đề đua thân thích học tập kì lớp 4, .... tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài bác đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!