tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3

Smart Start 3 mới Unit 5 Lesson 1 Trang 68
Smart Start 3 mới Unit 5 Lesson 1 Trang 68

Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3

Bài làm:

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

’seaside

(bãi biển)

They’ll be at the ‘seaside on Sunday.

(Họ sẽ ở tại bãi biển vào Chủ nhật.)

‘island

(hòn đảo)

She’ll visit the ’islands on Monday.

(Cô ấy sẽ đi thăm những hòn đảo vào thứ Hai.)

‘countryside

(miền quê)

The boys will be in the ‘countryside next month.

(Những cậu bé sẽ ở miền quê vào tháng tới.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

1. b I think I’ll visit the islands tomorrow.

(Tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm những hòn đảo vào ngày mai.)

2. a We’ll go for a picnic at the seaside.

(Chúng tôi sẽ đi dã ngoại tại bờ biển.)

3. b They’ll be in the countryside next week.

(Họ sẽ ở miền quê vào tuần tới.)

Bài 3

3. Let’s chant.

(Chúng ta cùng ca hát.)

Where will you be this weekend?

(Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?)

Where will you be this weekend?

(Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?)

I think I’ll be in the countryside.

(Tôi nghĩ tôi sẽ ở miền quê.)

What will you do there?

(Bạn sẽ làm gì ở đó?)

I think I’ll have a picnic.

(Tôi nghĩ tôi sẽ có một chuyến dã ngoại.)

Where will you be next week?

(Bạn sẽ ở đâu vào tuần tới?)

I think we’ll be at the seaside.

(Tôi nghĩ tôi sẽ ở bãi biển.)

What will you do there?

(Bạn sẽ làm gì ở đó?)

I think I’ll visit the islands.

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

(Tôi nghĩ tôi sẽ đi thăm những hòn đảo.)

Bài 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Hello, I’m Mai. I’ll go to Ha Long Bay with my family next Sunday. It’ll be a lot of fun. In the morning, I think my parents will swim in the sea. They love swimming! My brother and I will build sandcastles on the beach. In the afternoon, my mum and dad will sunbathe. My brother and I will play badminton. Then we’ll have dinner on Tuan
Chau Island. Seafood, I hope!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào, mình là Mai. Mình sẽ đi vịnh Hạ Long với gia đình vào Chủ nhật tới. Nó sẽ rất vui. Vào buổi sáng, mình nghĩ ba mẹ mình sẽ tắm biển. Họ thích bơi lội! Em trai mình và mình sẽ xây lâu đài cát trên bờ biển. Vào buổi chiều, mẹ và ba mình sẽ tắm nắng. Em trai mình và mình sẽ chơi cầu lông. Sau đó chúng tôi sẽ ăn tối trên đảo Tuần Châu. Hải sản, mình hy vọng thế!

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về bản thân em.)

Lời giải chi tiết:

Hi. My name’s Trinh.

(Xin chào. Tên tôi là Trinh.)

Next Sunday, I think I’ll be in the countryside.

(Chủ nhật tới, tôi nghĩ tôi sẽ ở miền quê.)

In the morning, I will play hide-and-seek and skipping with my friends.

(Vào buổi sáng, tôi sẽ chơi trốn tìm và nhảy dây với những người bạn.)

In the afternoon, I will swim in the stream with my parents.

(Vào buổi chiều, tôi sẽ tắm suối với bố mẹ.)

In the evening, we’ll have dinner with grandparents.

(Vào buổi tối, chúng tôi ăn tối cùng với ông bà mình.)

Câu 6

6. Project.

(Dự án)

Interview three classmates about where they will go and what they will do next week.

(Phỏng vấn ba bạn cùng lớp về họ sẽ đi đâu và làm gì.)

Câu 7

7. Colour the stars.

(Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể:

– Hỏi và trả lời những câu hỏi về những hoạt động trong tương lai.

– Nghe và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động trong tương lai.

– Đọc và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động trong tương lai.

– Viết về những hoạt động trong tương lai của tôi.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

Xem thêm lời giải SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới

 • 👉 Unit 1: What’s Your Address?
 • 👉 Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?
 • 👉 Unit 3: Where Did You Go On Holiday?
 • 👉 Unit 4: Did You Go To The Party?
 • 👉 Unit 5: Where Will You Be This Weekend?
 • 👉 Review 1 Tiếng Anh 5 mới
 • 👉 Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?
 • 👉 Unit 7: How Do You Learn English?
 • 👉 Unit 8: What Are You Reading?
 • 👉 Unit 9: What Did You See At The Zoo?
 • 👉 Unit 10: When Will Sports Day Be?
 • 👉 Review 2 Tiếng Anh 5 mới
 • 👉 Unit 11: What’s The Matter With You?
 • 👉 Unit 12: Don’t Ride Your Bike Too Fast!
 • 👉 Unit 13: What Do You Do In Your Free Time?
 • 👉 Unit 14: What Happened In The Story?
 • 👉 Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?
 • 👉 Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 👉 Unit 16: Where’s The Post Office?
 • 👉 Unit 17: What Would You Like To Eat?
 • 👉 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?
 • 👉 Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?
 • 👉 Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City Or Life In The Countryside?
 • 👉 Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Lớp 5 | Các môn học Lớp 5 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 5 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 5 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Toán 5
 • Cùng em học toán lớp 5
 • Vở bài tập Toán 5
 • Cùng em học Toán 5
 • SGK Toán lớp 5
 • VNEN Toán lớp 5
 • Giải bài môn toán lớp 5

Tiếng Việt

 • Trắc nghiệm Tiếng Việt 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5
 • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Cùng em học Tiếng Việt 5
 • SGK Tiếng Việt 5
 • VNEN Tiếng Việt lớp 5
 • Giải Tiếng Việt 5

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Đạo Đức

Tin Học

Tiếng Anh

 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5
 • SBT Tiếng Anh lớp 5
 • SBT Tiếng Anh lớp 5 mới
 • Family & Friends Special Grade 5
 • SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới

Bạn đang xem bài viết: Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.