tiếng anh 9 unit 7 skills 2Unit 7: Recipes and eating habits

Unit 7 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 7 skills 2

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 7: Recipes and eating habits - Skills 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs. One of you looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 17. Ask each other questions to tướng find out the differences between your pictures. (Làm việc theo dõi cặp. Một chúng ta nom nhập hình ảnh A và chúng ta còn sót lại nom nhập hình ảnh B ở trang 17. Hỏi nhau những thắc mắc nhằm lần rời khỏi sự khác lạ thân thích giành của những bạn)

Quảng cáo

Picture A Picture B

- A boy is eating chocolate.

- On the table there are junk foods such as crisps, a hamburger, soft drinks, and sweets.

- The boy looks fat.

- A girl is having rice.

- On the table we can see soup, fish, vegetables, and watermelon.

- The girl looks slim and fit.

Meaning: They show the contrast between healthy eating and unhealthy eating.

Hướng dẫn dịch:

Hình A

Hình B

- Một cậu bé bỏng đang được ăn sô cô la.

- Trên bàn với món ăn lặt vặt như khoai tây rán giòn, bánh hamburger, nước ngọt và bánh kẹo.

- Thằng bé bỏng nom bậm bạp.

- Một cô nàng đang được ăn cơm trắng.

- Trên bàn, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy súp, cá, rau xanh và dưa đỏ.

- Cô gái nom miếng mai và vừa đẹp.

Ý nghĩa: Chúng đã cho chúng ta biết sự tương phản thân thích ăn uống hàng ngày thanh khiết và ăn uống hàng ngày thiếu lành mạnh.

Quảng cáo

2. 4 Teen Radio is asking two students about their eating habits. Listen to tướng what they say and decide if the statements are true (T) or false (F). (4 Teen Radio đang được chất vấn nhì học viên về thói thân quen ăn uống hàng ngày của mình. nghe bọn họ rằng và ra quyết định những câu sau đấy là đích hoặc sai)

Bài nghe:

1. Nicolas gets up too late to tướng have a real breakfast.

2. It’s difficult to tướng buy his lunch at the school canteen.

3. He’s considering changing his eating habits.

4. Both Maya and her brother have good eating habits.

5. She thinks breakfast should include nutritious food.

6. She cooks dinner for her family.

Quảng cáo

Đáp án:

1.T2.F3.T4.F5.T6.F

Hướng dẫn dịch:

1. Nicolas dậy vượt lên trước muộn để sở hữu một giở sáng sủa thực sự.

2. Thật khó khăn để sở hữ bữa trưa của anh ý ấy bên trên căng tin yêu của ngôi trường.

3. Anh ấy đang được xem xét việc thay cho thay đổi thói thân quen ăn uống hàng ngày của tôi.

4. Cả Maya và anh trai đều phải có thói thân quen ăn uống hàng ngày đảm bảo chất lượng.

5. Cô ấy cho là bữa sáng sủa nên bao hàm đồ ăn tẩm bổ.

6. Cô ấy nấu nướng bữa tối cho tới mái ấm gia đình.

Nội dung bài xích nghe:

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

Quảng cáo

Nicolas: I don't have a proper breakfast. I never have time because I always get up late. Normally, my mum buys a packet of biscuits and I have some on the school bus. At lunchtime, I'm always hungry, so sánh I have a hamburger, a packet of crisps, and a cola. I can easily get them at the school canteen. For dinner, I lượt thích fried beef, noodles, and eggs, rent really eat vegetables because they aren't tasty. My mum says rating habits are unhealthy. I'm thinking about changing them. If I continue eating lượt thích this, I may become overweight.

Maya: My brother doesn't have healthy eating habits, but I bởi. For breakfast, I usually have a bowl of cereal, a glass of milk, and a banana. It's important to tướng start a new day with a good breakfast, so sánh I tend to tướng have nutritious things. I don't buy lunch at school; instead, I prepare my lunch box with two slices of bread, a boiled egg, and salad. Sometimes, my mum makes sushi for my lunch. In the evening, my mum and I cook dinner. My favourite is steamed fish. Lean grilled chicken is also a dish I lượt thích for dinner.

Hướng dẫn dịch:

Nicolas: Tôi không tồn tại một bữa tiệc sáng sủa phù hợp. Tôi ko lúc nào với thời hạn vì thế tôi luôn luôn thức dậy muộn. Thông thông thường, u tôi mua sắm một gói bánh quy và tôi mang trong mình 1 không nhiều bên trên xe cộ buýt. Vào giờ ăn trưa, tôi luôn luôn đói bụng, chính vì thế tôi ăn một cái bánh hamburger, một gói khoai rán giòn và cola. Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản ăn ở ngôi trường hoặc căng tin yêu. Đối với bữa tối, tôi mến thịt trườn rán, mì và trứng, mướn thực sự ăn rau xanh vì thế bọn chúng ko ngon. Mẹ tôi bảo rằng thói thân quen vì vậy được Reviews là thiếu lành mạnh. Tôi đang được nghĩ về về sự việc thay cho thay đổi bọn chúng. Nếu tôi nối tiếp ăn như vậy này, tôi hoàn toàn có thể bị quá cân nặng.

Maya: Anh tôi không tồn tại thói thân quen ăn uống hàng ngày thanh khiết, tuy nhiên tôi với thói thân quen thanh khiết. Vào bữa sáng sủa, tôi thông thường với 1 chén bát ngũ ly, một ly sữa và chuối. Điều cần thiết là chính thức một ngày mới nhất với bữa sáng sủa đảm bảo chất lượng, chính vì thế tôi với Xu thế ăn những loại tẩm bổ. Tôi ko mua sắm bữa trưa ở trường; thay cho nhập ê, tôi sẵn sàng vỏ hộp ăn trưa với nhì lát bánh mỳ, trứng luộc và salad. thường thì, u tôi thực hiện sushi cho tới bữa trưa. Buổi tối, u tôi và tôi nấu nướng bữa tối. Món yêu thương mến của tôi là cá hấp. Gà nướng cũng là một trong đồ ăn tuy nhiên tôi mến ăn nhập bữa tối.

3. Listen again and complete the table. Use no more kêu ca three words for each blank. (Nghe lại đợt nữa và hoàn thành xong bảng. Sử dụng ko nhiều hơn thế 3 kể từ cho từng chõ trống)

Bài nghe:

1. Biscuits2. Hamburger3. Crisps4. fried beef5. vegetables
6. cereal7. a banana8. slices of bread9. boiled egg10. steamed fish

4. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's eating habits. Take notes of your partner's answers in the table. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc về thói thân quen ăn uống hàng ngày của nhau. Ghi chú lại câu vấn đáp của công ty nhập bảng)

Name Breakfast Lunch Dinner
An Bread and milk Rice, pork, vegetables Rice, fish, vegetable
Binh Noddles Bread Rice, beef, pork
Linh Bread, egg, milk Noddle Rice, vegetables, fruit, pork.

⇒ I think An and Linh have healthy eating habits because they eat diverse food and a lot of vegetables; but Binh’s diet is not really healthy because he eats too much meat and rarely vegetables, he should eat more fruit and vegetables.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ về An và Linh với thói thân quen ăn uống hàng ngày thanh khiết vì thế bọn họ ăn đồ ăn nhiều mẫu mã và nhiều rau; tuy nhiên cơ chế ăn uống hàng ngày của Bình ko thực sự thanh khiết vì thế anh ấy ăn rất nhiều thịt và không nhiều rau xanh, anh ấy nên ăn nhiều ngược cây và rau xanh rộng lớn.

5a. Write about your partner's eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits and possible changes. (Viết về thói thân quen ăn uống hàng ngày của công ty chúng ta. Bao bao gồm vấn đề về những bữa tiệc của công ty ấy, chủ ý của công ty về thói thân quen ăn uống hàng ngày của công ty ấy và những thay cho thay đổi nếu như có)

My friend, Trang, does not have healthy eating habits. She sometimes skips breakfast. Otherwise, she usually buys a hamburger and a soft drink from a café near our school. For lunch, her favourites are fried rice and deep-fried chicken. The good thing in her eating habit is that she prefers to tướng have dinner at trang chủ. However, she likes eating a lot of rice and fatty pork for dinner. She rarely eats vegetables, but really loves fruits.

I think Trang should change her diet. First, if she wants to tướng have more energy for the day, she should never skip breakfast. Second, she must reduce the amount of fast food she eats. Also, eating more vegetables would be good for her. She should also eat less rice for dinner. These changes will definitely keep her fit.

Hướng dẫn dịch:

Bạn tôi, Trang, không tồn tại thói thân quen ăn uống hàng ngày thanh khiết. Cô ấy đôi lúc nhịn ăn sáng sủa. Nếu ko, cô ấy thông thường mua sắm một cái bánh hamburger và một ly nước ngọt từ là một quán cafe sát ngôi trường Shop chúng tôi. Đối với bữa trưa, khoản yêu thương mến của cô ý là cơm trắng rang và gà rán. Điều đảm bảo chất lượng nhập thói thân quen ăn uống hàng ngày của cô ý ấy là cô ấy mến bữa ăn ở trong nhà. Tuy nhiên, cô mến ăn nhiều cơm trắng và thịt heo to tướng cho tới bữa tối. Cô khan hiếm Khi ăn rau xanh, tuy nhiên thực sự yêu thương mến ngược cây.

Tôi nghĩ về Trang nên thay cho thay đổi cơ chế ăn uống hàng ngày của tôi. Trước hết, nếu còn muốn có rất nhiều tích điện cho 1 ngày mới nhất, u chớ lúc nào nhịn ăn sáng sủa. Thứ nhì, u cần hạn chế lượng đồ ăn nhanh chóng ăn nhập. Hình như, ăn nhiều rau xanh tiếp tục đảm bảo chất lượng cho tới cô ấy. Bữa tối u cũng nên không nên ăn cơm trắng rộng lớn. Những thay cho thay đổi này chắc chắn là sẽ lưu lại cho tới cô ấy thích hợp.

b. Exchange your work and give comments. (Trao thay đổi bài xích thực hiện của công ty và cho tới phán xét.)

Bài giảng: Unit 7: Recipes and eating habits - Skills 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Write the name ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write a food ... 2. Complete the sentences ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 10-11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill each blank ... 2. Match the food ...

 • Communication (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the picture ... 2. Now listen to tướng the first ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 14 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs 2. Now read an article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. 4Teen Radio is asking ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words ... 2. Write a verb ...

 • Project (phần 1-3 trang 17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in groups ... 2. Now work together ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: học phí đại học giao thông vận tải

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp