tiếng anh 9 unit 4 getting started

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 4 getting started

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Preserving the past

Father: This is a present for you, son.

Nguyen: A kite! How cool! Thank you, dad.

Father: I made it for you, just lượt thích your grandfather used vĩ đại make one for u.

Nguyen: Is it a family tradition?

Father: Yes, for generations.

Nguyen: I love it. So when you were a kid, what did you use vĩ đại tự for entertainment?

Father: Oh, it was all very simple back then. We didn't have television or the mạng internet. A mobile movie team used vĩ đại come once every two months, and everyone from the village would be there. The children were always early, trying vĩ đại get a place near the screen.

Nguyen: I suppose it was a special occasion, wasn't it?

Father: Sure.

Nguyen: I wish there were movie teams lượt thích that now.

Father: Yeah, it was a lot of fun.

Nguyen: Then how did you get vĩ đại know about the world outside?

Father: We had the radio; actually, only wealthy people did. The whole village used vĩ đại listen vĩ đại the news programme through a loudspeaker.

Nguyen: Wow, I can't imagine that.

Father: I know. The world's changed a lot, son. It's much easier now.

Nguyen: Do you miss the past, dad?

Father: I suppose I tự. Sometimes I wish I could go back vĩ đại that time.

a. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is a tradition in Nguyen’s family? 

(Truyền thống vô mái ấm gia đình Nguyên là gì?)

2. How often did the movie team come vĩ đại the village? 

(Đội năng lượng điện hình ảnh sở hữu thông thường xuyên cho tới ngôi buôn không?)

3. What did the children use vĩ đại tự when the movie team came vĩ đại the village? 

(Trẻ em làm cái gi Lúc group thực hiện phim cho tới làng?)

4. Who in the village had a radio? 

(Ai vô buôn sở hữu đài phân phát thanh?)

5. Does Nguyen’s father miss the past? What did he say? 

(Bố của Nguyên sở hữu ghi nhớ quá khứ không? Ông ấy tiếp tục phát biểu gì?)

Phương pháp giải:

Dịch hội thoại: 

Bố: Quà cho tới nam nhi này. 

Nguyên: Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn thân phụ. 

Bố: Bố đã thử nó cho tới con cái đấy, tương tự ông nội từng thực hiện cho tới thân phụ. 

Nguyên: Đó là truyền thống cuội nguồn mái ấm gia đình à bố? 

Bố: Đúng con cái à, truyền thống cuội nguồn theo gót từng mới. 

Nguyên: Con rất rất mến. Vậy lúc còn nhỏ thân phụ hoặc làm cái gi nhằm giải trí? 

Bố: À, tất cả thường rất giản đơn. Thầy không tồn tại truyền họa hoặc mạng gì cả. Đội chiếu phim thông thường cho tới 2 mon 1 thứ tự, và toàn bộ người xem vô buôn tiếp tục cho tới coi. Trẻ con cái thì luôn luôn cho tới sớm, nỗ lực lấy 1 địa điểm ngay sát mùng chiếu. 

Nguyên: Con đoán này đó là khi rất rất quan trọng đặc biệt cần ko bố? 

Bố: Chắc chắn rồi. 

Nguyên: Con ước giờ đây cũng đều có group chiếu phim như vậy. 

Bố: Ừ, phấn khởi lắm. 

Nguyên: Làm thế nào là nhằm thân phụ biết về trái đất bên phía ngoài. 

Bố: Nhà bản thân có một cái đài. Chỉ người dân có ĐK mới nhất sở hữu nó thôi. Cả buôn nghe những lịch trình thông tin qua chuyện phân phát thanh. 

Nguyên: Wow, con cái ko thể tưởng tượng được. 

Bố: Bố biết, cuộc sống thường ngày tiếp tục thay cho thay đổi rất nhiều nam nhi à. Mọi loại dần dần trở thành đơn giản dễ dàng rất nhiều. 

Nguyên: Bố sở hữu ghi nhớ thời trước không?

Bố: Bố nghĩ về là sở hữu. Thông thường thân phụ ước bản thân rất có thể quay trở lại thời bại liệt. 

Lời giải chi tiết:

1. Fathers make kites for sons.

(Bố thực hiện diều cho tới nam nhi.)

2. Once every two months. 

(Mỗi nhì mon một thứ tự.)

3. They used vĩ đại come early, trying vĩ đại get a place near the screen. 

(Chúng thông thường cho tới sớm, nỗ lực để sở hữu được một điểm ngay sát màn hình hiển thị.)

4. Only wealthy households. 

(Chỉ những mái ấm gia đình nhiều mới nhất sở hữu.)

5. Yes, he does. He said: “Sometimes I wish I could go back vĩ đại that time.” 

(Ừ, ông ấy sở hữu ghi nhớ. Ông ấy nói: "Đôi Lúc tôi ước bản thân rất có thể quay về thời gian đó.")

Bài 1 b

b. Match the expressions (1 - 4) from the conversation with their meanings (a - d). Can you add some more expressions with the same meaning?

(Nối những câu biểu cảm(1-4) ở đoạn đối thoại với nghĩa mến hợp( a-d). quý khách rất có thể thêm thắt những biểu cảm nào là không giống với ý nghĩa sâu sắc tương tự động không?)

1. How cool!

a. expressing agreement

2. Sure.

b. expressing surprise

3. Wow, I can't imagine that.

c. expressing a wish

4.  I wish I could go back vĩ đại that time.

d. expressing appreciation

Lời giải chi tiết:

1. How cool! - d. expressing appreciation

(Thật ngầu! - thể hiện nay sự nhận xét cao)

2. Sure. - a. expressing agreement

(Chắc chắn rồi. - thể hiện nay sự đồng ý)

3. Wow, I can't imagine that. -  b. expressing surprise

(Wow, tôi ko thể tưởng tượng được vấn đề này. - thể hiện nay ngạc nhiên)

4. I wish I could go back vĩ đại that time. - c. expressing a wish

(Tôi ước tôi rất có thể quay về thời hạn bại liệt. - thể hiện nay sự ngóng muốn)

 Some more expressions with the same meanings

(Một số cơ hội miêu tả tương đương):

- Express agreement (diễn miêu tả sự đồng ý): Definitely/ Of course/ That’s true/ Absolutely/ Exactly/ No doubt about it/…

- Express a wish (Diễn tớ điều ước): If only I could go back vĩ đại that time

- Express appreciation (Diễn miêu tả sự nhận xét cao): That’s great/ Thank you sánh much/ I appreciate this/…

- Express surprise (Diễn miêu tả sự ngạc nhiên): How awesome/ That’s amazing/ I can’t believe it/…

Bài 1 c

c. Choose suitable expressions from lb vĩ đại complete the short conversations.

Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

(Chọn những câu biểu cảm tương thích ở vị trí 1b nhằm hoàn thiện đoạn đối thoại ngắn ngủi.)

1. - Would you lượt thích vĩ đại participate in this ‘Preserving the past' project?

    - _____________.

2. - Marriages used vĩ đại be arranged by parents.

    - _____________.

3. - I've finished my painting. Look!

    - _____________.

4. - Children used vĩ đại play outdoors with things they found, lượt thích stones or feathers.

    - _____________.

5. - The Time Machine is a science fiction novel by H. G. Wells can take people back vĩ đại the past.

    - _____________.

6. - It's a New Year tradition in Russia for people vĩ đại take a bath in a hole which is dug in the ice.

    - _____________.

Lời giải chi tiết:

1. - Would you lượt thích vĩ đại participate in this ‘Preserving the past’ project? 

(Bạn cũng muốn nhập cuộc dự án công trình "bảo tồn quá khứ" này không?)

    - Sure. 

(Chắc chắn rồi.)

2. - Marriages used vĩ đại be arranged by parents. 

(Hôn nhân thông thường được phụ thân u bố trí.)

     - I can't imagine that. 

(Tôi ko thể tưởng tượng được.)

3. - I’ve finished my painting. Look! 

(Tôi tiếp tục hoàn thiện tranh ảnh của tôi. Nhìn này!)

    - How cool! (Thật tuyệt!)

4. - Children used vĩ đại play outdoors with things they found, lượt thích stones or feathers. 

(Trẻ em thông thường đùa ngoài thiên nhiên với những loại tuy nhiên bọn chúng nhìn thấy, như đá hoặc lông vũ.)

- I wish I could go back vĩ đại that time. 

(Tôi ước gì rất có thể quay về thời gian đó.)

5. - The Time Machine is a science fiction novel by H. G. Wells can take people back vĩ đại the past. 

(The Time Machine là một trong những cuốn tè thuyết khoa học tập viễn tưởng của H.Gen Wells rất có thể trả người tớ về bên quá khứ.)

   - How cool!  (Thật tuyệt!)

6. - It’s a New Year tradition in Russia for people vĩ đại take a bath in a hole which is dug in the ice. 

(Đó là một trong những truyền thống cuội nguồn năm mới tết đến ở Nga người xem rất có thể tắm vô một chiếc hố khoét bên trên băng.)

   -  I can't imagine that. 

(Tôi ko thể tưởng tượng được.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Use that words/ phrases in the box vĩ đại complete the sentences 

(Sử dụng từ/ cụm kể từ vô bảng nhằm hoàn thiện câu.)

a. loudspeaker

b. technological changes

c. generations

d. traditions

e. events

f. a special occasion

1. A _________ is used vĩ đại make the sound much louder sánh that many people can hear it from a distance.

2. Every country has its own customs and _________.

3. There is always a big gap between _________. The old sometimes find it difficult vĩ đại understand the young.

4. People in the past were slower in accepting _________ phàn nàn they are today.

5. Traditionally, weddings and funerals are considered important village _________ in Viet Nam.

6. A wedding is _________, not only for the bride and groom but also for other attendants as they can meet friends and relatives.

Phương pháp giải:

- loudspeaker (n): đài, loa phân phát thanh

- technological changes (n.p): những thay cho thay đổi về công nghệ

- generations (n): thế hệ

- traditions (n): truyền thống

- events (n): sự kiện

- a special occasion (n.p): một khi đặc biệt

Lời giải chi tiết:

1. A loudspeaker is used vĩ đại make the sound much louder sánh that many people can hear it from a distance. 

(Đài, loa phân phát Thanh thông thường phân phát đi ra tiếng động to thêm nhằm nhiều người rất có thể nghe thấy kể từ xa xôi.)

2. Every country has its own customs and tradition.

(Mỗi vương quốc sở hữu phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng rẽ của tớ.)

3. There is always a big gap between generation. The old sometimes find it difficult vĩ đại understand the young.

(Luôn luôn luôn sở hữu khoảng cách rộng lớn trong số những mới . Người già nua thỉnh thoảng thấy khó khăn hiểu những đứa con trẻ.)

4. People in the past were slower in accepting technological change phàn nàn they are today.

(Con người vô quá khứ tiêu thụ thay cho thay đổi technology chậm trễ rộng lớn lúc này.)

5. Traditionally, weddings and funerals are considered important village event in Viet Nam.

(Theo truyền thống cuội nguồn, ăn hỏi và đám tang được xem như là những sự khiếu nại cần thiết của buôn ở VN.)

6. A wedding is a special occasion, not only for the bride and groom but also for other attendants as they can meet friends and relatives.

(Đám cưới là một trong những khi quan trọng đặc biệt, không chỉ có cho tới nàng dâu chú rể mà còn phải cho tới những người dân không giống vì như thế chúng ta rất có thể bắt gặp bằng hữu và người thân trong gia đình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. In groups, brainstorm some of the past events and practices in your area. Make a list and present them vĩ đại the class.

(Làm việc theo gót group, tâm trí một vài ba sự khiếu nại quá khứ và thực hành thực tế. Lập 1 list và thuyết trình cho tất cả lớp nằm trong nghe.)

Lời giải chi tiết:

- Women in Hue used vĩ đại wear a palm-leaf conical hat, vĩ đại wear the traditional long dress whenever they went out...

(Phụ nữ giới Huế thông thường group nón lá cọ, đem áo lâu năm Lúc chúng ta đi ra lối.)

- Vietnamese women used vĩ đại dye their teeth đen thui.

(Phụ nữ giới Việt thông thường nhuộm răng đen thui.)

- Girls used not vĩ đại go vĩ đại school in the past.

(Con gái thời trước ko được cho tới ngôi trường.)

- People used vĩ đại use water from wells.

(Mọi người thông thường lấy nước kể từ giếng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: công nghệ thông tin gồm những ngành nào

4. 

5. 

6.