tiếng anh 8 unit 2 getting started

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 8 Unit 2: Getting Started Soạn Anh 8 trang 16, 17 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2 Getting Started là tư liệu vô nằm trong hữu ích canh ty những em học viên lớp 8 nhận thêm nhiều khêu ý xem thêm nhằm giải những thắc mắc trang 16, 17 bài Life in the countryside được nhanh gọn lẹ và đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Soạn Getting Started trang 16, 17 Unit 2 được trình diễn rõ rệt, cẩn trọng, dễ dàng nắm bắt nhằm mục đích canh ty học viên nhanh gọn lẹ biết phương pháp thực hiện bài bác, đôi khi là tư liệu hữu ích canh ty nghề giáo thuận tiện trong những việc chỉ dẫn học viên học hành. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể Giải Unit 2 Lớp 8:Getting Started, mời mọc chúng ta nằm trong vận chuyển bên trên phía trên. Trong khi chúng ta coi thêm thắt đoạn văn giờ đồng hồ Anh về sự việc thay cho thay đổi của nông thôn.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 2 getting started

Bài 1

Listen and read. Nghe và gọi.

Bài nghe

Nguyen: Nguyen speaking.

Nick: Hi Nguyen, how’s your stay there?

Nguyen: Hi Nick! Well, it’s more exciting than vãn I expected.

Nick: What are you doing?

Nguyen: Lots of things. It’s harvest time, ví we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it trang chủ and dry it. Have you ever ridden a cart?

Nick: No, but I’d lượt thích đồ sộ.

Nguyen: And sometimes I go herding the buffaloes with the boys.

Nick: You’ve made new friends?

Nguyen: Yeah-right on my first day. They came and we went flying kites together.

Nick: Where can you buy a kite in the countryside?

Nguyen: The people here don’t buy kites – they make them. My grandfather’s made bu the largest, most colourful kite I’ve ever had. It looks great up there in the sky.

Nick: Oh, I’m ví envious!

Nguyen: Ha…ha… I guess. I live more happily here, and there’s still a lot more đồ sộ explore.

Nick: Sounds great!

Nguyen: And everything seems đồ sộ move more slowly here than vãn in the thành phố.

Nick: I wish I could join…

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

Các câu sau là đích hoặc sai?

Đáp án

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T;

Hướng dẫn dịch

1. Nguyên dường như không nghĩ về cuộc sống đời thường ở miền quê hoàn toàn có thể vô cùng thú vị.

2. Nguyên ko lúc nào nhập cuộc với những cậu nam nhi trong những việc chăn trâu.

3. Lúa được vận trả về mái ấm bên trên xe tải lớn.

4. Nick mong muốn thăm hỏi miền quê nhập ngày thu hoạch.

5. Nguyên cho là cuộc sống đời thường ở TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng rộng lớn cuộc sống đời thường ở miền quê.

b. Answer the following questions.

Trả điều những thắc mắc sau.

Đáp án

1 – He’s in the countryside.

2 – Right on his first day here.

3 – It’s big and colorful.

4 – He is probably staying with his grandfather.

5 – Yes, he does.

c. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn trở nên câu với những kể từ nhập khuông.

Đáp án

1 – colourful; 2 – move slowly; 3 – harvest time;

4 – paddy field; 5 – herding; 6 – buffalo-drawn cart;

Hướng dẫn dịch

1. Khi một loại có khá nhiều sắc tố sáng sủa, nó thì đẫy sắc tố.

2. Khi người tao ko vội vàng, chúng ta dịch chuyển chầm chậm rì rì.

3. Một thời hạn tất bật Lúc người tao thu hoạch vụ mùa được gọi là thời hạn thu hoạch.

4. Một điểm nhưng mà lúa nhú được gọi là cánh đồng lúa.

5. Em tôi đang được dắt trâu của chính nó đi ra mang đến bọn chúng ăn. Nó đang được chăn trâu.

6. Lúa được vận chuyển lên một con xe trâu nhằm vận trả về mái ấm.

d. In groups, discuss and find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation đồ sộ tư vấn your ideas.

Làm việc group, thảo luận và thám thính coi Nguyên cảm biến thế này về chuyến ở lại của cậu ấy ở miền quê. Đánh vết lựa chọn nhập dù tương thích. Tìm những mô tả kể từ bài bác đối thoại nhằm hỗ trợ những chủ kiến của em.

Đáp án

1. He likes it. V

Xem thêm: feso4 + k2cr 2o 7 + h2 so4

“… it’s more exciting than vãn I expected.”

“It looks great up there in the sky.”

“I live more happily here, and there’s still a lot more đồ sộ explore.”

Hướng dẫn dịch bài bác hội thoại

Ngày mùa

Nguyên: Nguyên đang được nói

Nick: Chào Nguyên,, vị trí ở của cậu thế nào?

Nguyên: Chào Nick. À, thú vị rộng lớn tớ tưởng

Nick: Cậu đang khiến gì đấy?

Nguyên: đa phần loại lắm. Bây giờ đang được là ngày thu hoạch, chính vì thế bọn chúng tớ canh ty hóa học lúa lên xe pháo trườn, lái nó về mái ấm và phơi bầy lúa. Cậu đã đi được một con xe kéo lúc nào chưa?

Nick: Chưa, tuy nhiên tớ mong muốn lắm.

Nguyên: Và đua phảng phất tớ chuồn chăn trâu với bao nhiêu đứa các bạn.

Nick: Cậu nhận thêm các bạn mới nhất à?

Nguyên: Đúng thế – tức thì hôm thứ nhất. Họ cho tới và bọn chúng tớ cùng với nhau chuồn thả diều.

Nick: Tại quê cậu hoàn toàn có thể mua sắm diều ở đâu?

Nguyên: Người dân ở phía trên ko chuồn mua sắm diều. Họ tự động thực hiện diều. Ông nội tớ đã thử cái diều lớn số 1, nhiều sắc tố nhất mang đến tớ. Trông nó tuyệt vời lắm Lúc cất cánh lên trời.

Nick: Ôi, tớ ghen tuông tị nạnh với cậu quá!

Nguyên: Ha… ha… tớ chắc chắn là vậy. Sống ở phía trên hạnh phúc rộng lớn và còn tồn tại nhiều loại nhằm tìm hiểu nữa.

Nick: Nghe tuyệt quá!

Nguyên: Và ở phía trên tất cả có vẻ như chậm rì rì rộng lớn phía trên TP. Hồ Chí Minh.

Nick: Tớ ước tớ hoàn toàn có thể ở cơ nằm trong cậu …

Bài 2

Match the activities with the pictures.

Nối những hoạt động và sinh hoạt với tranh giành ứng.

Đáp án

1 – e: flying a kite

2 – f: herding buffaloes

3 – a: riding a horse

4 – c: collecting water

5 – d: drying the rice

6 – b: loading the rice

Bài 3

Can you think of some more things that children tự in the countryside? Make a list.

Bạn hoàn toàn có thể nghĩ về về nhiều điều rộng lớn nhưng mà trẻ nhỏ thực hiện ở miền quê không? Lập trở nên một list.

Example:

(Ví dụ:)

• They climb trees.

(Họ trèo cây.)

• They go swimming in the river.

(Họ chuồn bơi lội bên trên sông.)

Share your list with the class.

(Chia sẻ list của người sử dụng đối với tất cả lớp.)

Gợi ý:

They go fishing

They lập cập on the field

They feed the animal

They play folk games.

Bài 4

GAME: COUNTRYSIDE CHARADES

(TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐỐ CHỮ MIỀN QUÊ)

Play charades in two teams using the class list of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity đồ sộ one person from Team I.This person mimes the activity for their team đồ sộ guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed.The team with the most points wins.

Dịch bài:

Xem thêm: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Chơi trò nghịch tặc cuộc chữ nhập 2 team dùng list lớp về những hoạt thôn miền quê kể từ phần 3. Giáo viên bảo nhỏ một hoạt động và sinh hoạt với cùng một đứa ở team 1. Người này mô tả hoạt động và sinh hoạt cơ mang đến group bản thân đoán. Nếu team của một đoán sai, team 2 tiếp tục demo đoán. Các team theo thứ tự thay cho nhau cho tới Lúc toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt được đoán trúng. Đội này với điểm tối đa tiếp tục thắng.

Cảm ơn các bạn vẫn theo đòi dõi nội dung bài viết Tiếng Anh 8 Unit 2: Getting Started Soạn Anh 8 trang 16, 17 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại comment và Đánh Giá trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.