thi tốt nghiệp thpt gồm những môn nào

Theo lịch ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023, vào trong ngày 27.6, sỹ tử tiếp tục xuất hiện bên trên điểm ganh đua nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục tham gia dự thi, nghe thông dụng quy định và sửa đổi những vấn đề sơ sót (nếu có). Ngày 28-29.6, sỹ tử tiếp tục thực hiện 4 bài xích thi: ngữ văn, toán, bài xích ganh đua tổng hợp, nước ngoài ngữ. Sáng 30.6 là buổi ganh đua dự trữ.

Dưới đó là lịch ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông đầu tiên sỹ tử cần thiết ghi lưu giữ.

Bạn đang xem: thi tốt nghiệp thpt gồm những môn nào

Thông tin cậy cụ thể lịch ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Hình ảnh 1.

Lịch ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông đầu tiên sỹ tử cần thiết ghi nhớ

NGỌC LONG

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức triển khai ganh đua 5 bài xích ganh đua, gồm: 3 bài xích ganh đua song lập là toán, ngữ văn, nước ngoài ngữ; 1 bài xích ganh đua tổng hợp khoa học tập ngẫu nhiên bao gồm những môn cơ vật lý, chất hóa học, sinh học; 1 bài xích ganh đua tổng hợp khoa học tập xã hội bao gồm những môn lịch sử vẻ vang, địa lý, dạy dỗ công dân so với sỹ tử học tập lịch trình dạy dỗ phổ thông cấp cho trung học phổ thông hoặc những môn lịch sử vẻ vang, địa lý so với sỹ tử học tập lịch trình dạy dỗ thông thường xuyên cấp cho trung học phổ thông.

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

Sau Khi hoàn thành xong kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023, sỹ tử tiếp tục biết thành quả ganh đua nhập khi 8 giờ ngày 18.7. Chậm nhất vào trong ngày 22.7, Sở GD-ĐT những địa hạt tiếp tục công phụ vương thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Việc in và gửi giấy tờ ghi nhận thành quả ganh đua cho tới sỹ tử tiếp tục hoàn thành xong muộn nhất vào trong ngày 24.7. Chậm nhất ngày 12.8 tiếp tục xét thừa nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo cho những sỹ tử lựa chọn phúc khảo thành quả ganh đua.

Đối với những sỹ tử người sử dụng thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn những ngôi trường ĐH, CĐ, thành quả trúng tuyển chọn mùa 1 sẽ tiến hành thông tin trước 17 giờ ngày 22.8. 

Trước 17 giờ ngày 6.9, sỹ tử xác nhận nhập học tập trực tuyến mùa 1. Và từ thời điểm ngày 7.9, những ngôi trường không đủ tiêu chí chính thức thông tin tuyển chọn sinh bổ sung cập nhật.