thao tác trên dữ liệu có thể là

Câu hỏi:

Thao tác trên dữ liệu có thể là?

A. Sửa bản ghi.

Bạn đang xem: thao tác trên dữ liệu có thể là

B. Thêm bản ghi.

C. Xóa bản ghi.

D. Tất cả đáp án trên.

Đáp án đúng D.

Thao tác trên dữ liệu có thể là sửa bản ghi, thêm bản ghi, xóa bản ghi, sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng, thông thường việc nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím, quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Cơ sở dữ liệu là hệ thống bao gồm rất nhiều thông tin, dữ liệu được xây dựng theo một cấu trúc nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của nhiều người hay chạy nhiều chương trình ứng dụng cùng một lúc.

– Khi áp dụng hình thức lưu trữ này, nó sẽ giúp khắc phục được những điểm yếu của việc lưu file thông thường trên máy tính. Các thông tin lưu trữ sẽ đảm bảo được nhất quán, hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin.

– Việc tạo lập một cơ sở dữ liêu quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng, để thực hiện điều đó, cần phải khai báo cấu trúc bảng, bao gồm:

+ Đặt tên các trường;

+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường;

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

+ Khai báo kích thước của trường.

– Sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông thường việc nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo. Phần lớn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu để việc nhập dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế khả năng nhầm lẫn.

– Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá:

+ Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng

+ Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một vài thuộc tínhcủa một bộ.

+ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số bộ của bảng.

– Một trong những việc mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường phải thực hiện là tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó, có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình tự này.

– Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.

Ví dụ: Có thể xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái của trường tên hoặc theo thứ tự giảm dần của ngày sinh.

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

– Thông thường các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp nhiều cách xem dữ liệu:

+ Xem toàn bộ bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và kích thước trường lớn thì việc xem toàn bộ bảng khó thực hiện, màn hình chỉ có thể hiển thị một phần của bảng.

+ Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng.