thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu hỏi:

Thành phần những nhân tố nhập phù hợp hóa học hữu cơ?

A.Nhất thiết cần với cacbon, th­ường với H, hoặc bắt gặp O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…

Bạn đang xem: thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

B.Gồm với C, H và những nhân tố không giống.

C.Bao bao gồm toàn bộ những nhân tố nhập bảng tuần trả.

D.Th­ường với C, H hoặc bắt gặp O, N, tiếp sau đó cho tới halogen, S, P..

Đáp án trúng A.

Thành phần những nhân tố nhập phù hợp hóa học cơ học nhất thiết cần với cacbon, th­ường với H, hoặc bắt gặp O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…hợp hóa học cơ học là phù hợp hóa học của cacbon trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua….

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

Hợp hóa học cơ học là phù hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với phù hợp hóa học vô sinh, nhập bộ phận phù hợp hóa học cơ học nhất thiết cần với cacbon, hoặc bắt gặp hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, diêm sinh.

– Phân loại phù hợp hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhì vẹn toàn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

+ Hidrcacbon ko no có nhì nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H rời khỏi chi tiết một số hoặc nhiều vẹn toàn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm cộng đồng của phù hợp hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết cần chứa chấp C, hoặc với H thông thường bắt gặp O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết hầu hết nhập phù hợp hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

– Các phù hợp hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh khá, dễ dàng cháy, thông thường bền sức nóng.

– Các phản xạ nhập hoá học tập cơ học thông thường lờ đờ, ko trọn vẹn, xẩy ra theo không ít phía thông thường cần đun giá buốt và với xúc tác.

Hợp hóa học cơ học rất có thể với xuất xứ kể từ bất ngờ hoặc bởi những phản xạ tự tạo và nó với ở xung xung quanh tao nhập đa số những loại hoa màu đồ ăn thức uống, khung người người, khung người loại vật và trong những loại vật dụng.