taken for granted là gì

Bài viết lách thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục thám thính hiểu cụ thể chân thành và ý nghĩa của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong số tình huống đặc trưng không giống nhau.

Ý nghĩa cụm động kể từ “take for granted

Cụm động kể từ “take for granted” đem một số trong những chân thành và ý nghĩa như sau:

Bạn đang xem: taken for granted là gì

 • Không lúc nào nghĩ về về điều gì cơ chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ví dụ về phong thái dùng “take for granted

1. Take something for granted đem nghĩa là: Không lúc nào nghĩ về về điều gì cơ chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi cơ là vấn đề rõ ràng rằng tôi tiếp tục tìm kiếm ra một việc làm hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Ex. It’s easy to tướng take your parents for granted.

Xem thêm: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

→ Thật đơn giản và dễ dàng nhằm coi thân phụ u của doanh nghiệp là vấn đề rõ ràng.

2. Take for granted đem nghĩa là: Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty to tướng the cause is taken for granted

Xem thêm: đại học kỹ thuật y tế hải dương

→ Lòng trung thành với chủ của doanh nghiệp so với chính đạo được xem là đương nhiên

3. Take for granted đem nghĩa là: Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins to tướng take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình hoàn toàn có thể gặp gỡ phiền hà nếu như một trong những nhị người phối ngẫu chính thức coi người cơ là đương nhiên

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone to tướng task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into trương mục idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì