sự phân hóa lượng mưa ở một vùng chủ yếu chịu ảnh hưởng của

Câu hỏi:

21/06/2023 56

B. địa hình và phía gíó. 

Bạn đang xem: sự phân hóa lượng mưa ở một vùng chủ yếu chịu ảnh hưởng của

Đáp án chủ yếu xác

D. vĩ phỏng địa lí và phỏng cao. 

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí đương nhiên. 

Cách giải: 

Sự phân hoá lượng mưa ở một vùng đa phần chịu đựng tác động của địa hình và phía gíó.

Chọn B. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biểu đồ: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

Theo biểu vật dụng, đánh giá này tại đây đúng vào lúc đối chiếu diện tích S và số lượng dân sinh của một trong những quốc  (ảnh 1)

Theo biểu vật dụng, đánh giá này tại đây đúng vào lúc đối chiếu diện tích S và số lượng dân sinh của một trong những vương quốc năm 2019?

A. Dân số Mi-an-ma to hơn Phi-lip-pin.

B. Diện tích Mi-an-ma to hơn Phi-lip-pin.

C. Diện tích Cam-pu-chia to hơn Mi-an-ma.

D. Dân số Mi-an-ma nhỏ rộng lớn Cam-pu-chia.

Câu 2:

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo phía

A. số dân trở nên thị tách tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng. 

B. số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tách. 

C. số dân trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tách. 

D. số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng. 

Câu 3:

Lãnh hải của việt nam là 

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

A. vùng hải dương rộng lớn 24 hải lí tính kể từ lối hạ tầng. 

B. vùng nước tiếp giáp với lục địa, ở phía vô lối hạ tầng. 

C. vùng hải dương đem chiều rộng lớn 200 hải lí tính kể từ lối hạ tầng. 

D. vùng hải dương nằm trong hòa bình vương quốc trên biển khơi rộng lớn 12 hải lí. 

Câu 4:

Phần bờ cõi phía Nam việt nam đem lượng bốc tương đối nước cao hơn nữa phần bờ cõi phía Bắc  đa phần do 

A. tiếp giáp Biển Đông và hiệu quả của Tín phong phân phối cầu Bắc. 

B. nằm vô vùng nội chí tuyến, gió máy Tây Nam sinh hoạt mạnh. 

C. vị trí ngay gần xích đạo và hiệu quả của Tín phong phân phối cầu Bắc. 

D. không chịu đựng tác động của gió rét Đông Bắc, bờ cõi rộng lớn. 

Câu 5:

Đặc điểm vạn vật thiên nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là 

A. gió mùa Đông Bắc suy tách tác động, tính nhiệt đới gió mùa tăng dần dần. 

B. có mùa ướp lạnh, những loại thực vật phương Bắc lắc ưu thế. 

C. biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ, đem mùa mưa và thô rõ ràng rệt. 

D. đồi núi thấp lắc phần rộng lớn diện tích S, đem tư cánh cung núi rộng lớn. 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 18, cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển của ngành thuỷ sản năm  2007 đối với năm 2000 tăng 

A. 9,0 %.

B. 1,1 %.

C. 10,1 %.

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

D. 10,0 %.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK