struggle là gì

Examples: 

Bạn đang xem: struggle là gì

Struggle (v) /ˈstrʌɡl/

(make a very great effort vĩ đại tự something)

Cấu trúc: struggle vĩ đại tự something
(Đấu tranh giành nhằm thực hiện điều gì bại liệt, kiêng cữ quyết nỗ lực làm những gì đó)

 

1. I am struggling vĩ đại quit smoking.

Xem thêm: ...you study for these exams

2. we need vĩ đại struggle vĩ đại keep the peace in Vietnam.

3. She struggles vĩ đại understand what I say.

4. They have vĩ đại struggle vĩ đại improve their speaking skills.

Xem thêm: soạn bài cô be bán diêm lớp 6 sách mới

5. He struggled vĩ đại control his rebellious students.

Tạm dịch
1. Tôi đang được đấu tranh giành nhằm vứt dung dịch lá.
2. Chúng tao cần thiết đấu tranh giành để lưu lại chủ quyền ở nước ta.
3. Cô ấy đấu tranh giành nhằm hiểu những gì tôi thưa.
4. Họ cần đấu tranh giành nhằm nâng cấp khả năng thưa của mình.
5. Anh ấy đấu tranh giành nhằm trấn áp những học viên nổi loàn của anh ấy ấy.


Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho chính mình nào là cần:
🔎 https://tuyenquangkhcn.org.vn/kh/ 
Bấn vô liên kết trên ⬆️ để coi cụ thể.