sau need là to v hay ving

phân biệt need và need to: Trong nội dung bài viết này, Anh Ngữ Nasao tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cách  Phân biệt need Ving & need to tướng V. Đây là phần cần thiết nhập ngữ pháp Tiếng Anh.Có ai còn lầm lẫn thì bài bác này cô mong muốn những em sẽ hỗ trợ những em ghi ghi nhớ nhé.

Thế còn động kể từ Forget thì sao nằm trong coi ví dụ trên đây nhé

Bạn đang xem: sau need là to v hay ving

Need + To inf: nhấn mạnh vấn đề ai rất cần được làm cái gi Need + V-ing: nhấn mạnh vấn đề việc rất cần được thực hiện tuy nhiên ko cần thiết người tiếp tục tiến hành. (…)

Ta sử dụng “need” nhằm nói đến những việc tuy nhiên tao suy nghĩ là quan trọng cần thực hiện. Chúng tao rất có thể dùng 2 cấu hình không giống nhau need / needs to và need / needs V-ing

Need + to Inf

– Ta sử dụng dạng này khi tất cả chúng ta nhấn mạnh vấn đề ai cần phải làm những gì.

– Chúng tao tạo nên cấu hình này với

Chủ ngữ

Need hoặc needs to

Động từ

Ellie

needs to

practise

Alice

needs to

              wear a uniform                                        

They

need to

go shopping

We

need to

post the letters                                          

– Chúng tao tạo nên dạng phủ quyết định với:

Chủ ngữ

Don’t /doesn’t need to                            

Động từ

Paul

doesn’t need to

take Ellie riding
She

doesn’t need to

drive
We

don’t need to

                                      pay to tướng go to tướng the park            

They

don’t need to

buy a present

 Need + V-ing

– Ta sử dụng dạng này khi nhấn mạnh vấn đề việc nào là này đó là rất cần được được tiến hành ko cần thiết ai tiếp tục thực hiện.

Xem thêm: Những mẫu giày thể thao không dây nam xuất sắc nhất năm 2023

– Đây là cấu hình tiêu cực khi cấu hình thông thường chủ kể từ + động kể từ + túc từ chuyển thành túc kể từ + need + V-ing.

– Ta tạo nên cấu hình này với

Túc từ

Need / needs

Động kể từ +ing                                                              

 The horse

needs

untacking

The house

needs

tidying

The stables

need

mucking out

These letters

need

posting

– Ta tạo nên dạng phủ quyết định với

Túc  từ

Don’t / doesn’t need                                

Động kể từ +ing                     

The car

doesn’t need

washing

The plant

doesn’t need

watering

The stables

don’t need

painting

Xem thêm: công nghệ thông tin gồm những ngành nào

The horses

don’t need

feeding

xem thêm thắt bài bác về động kể từ try bên trên đây