phiếu bài tập cuối tuần lớp 5Dưới đó là tuyển chọn tập dượt Top 52 Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 học tập kì 1 với những Đề đánh giá vào cuối tuần cơ bạn dạng, nâng lên sở hữu đáp án và thang điểm cụ thể vô cùng hoặc khiến cho bạn học tập chất lượng môn Toán 5.

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán 5 Học kì 1

Chỉ kể từ 70k mua sắm trọn vẹn cỗ Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 bạn dạng word sở hữu lời nói giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Xem thử

Chỉ kể từ 300k mua sắm trọn vẹn cỗ 110 Đề đua Toán lớp 5 (cả năm) bạn dạng word sở hữu lời nói giải chi tiết:

Xem thử

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Tuần 1

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 sở hữu đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 5

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 sở hữu đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 10

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 12

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (Đề 3)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (Đề 4)

Tuần 14

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 sở hữu đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 16

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 sở hữu đáp án (Đề 3)

Tuần 18

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 sở hữu đáp án (Đề 3)

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 1

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (1 điểm) Phân số vì chưng Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án là?

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 2: (1 điểm) Trong những phân số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án những phân số đều bằng nhau là?

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 3: (1 điểm) Mọi số đương nhiên rất có thể ghi chép trở thành phân số sở hữu kiểu số là :

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 4: (1 điểm) Phân số sở hữu tử số to hơn kiểu số là phân số :

 A. Bé rộng lớn 1

 B. bằng phẳng 1

 C. Lớn rộng lớn 1

 D. bằng phẳng 0

Câu 5: (1 điểm) Dấu tương thích ghi chép vô khu vực chấm Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp ánđược xếp theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6: (1 điểm) Các phân số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án được xếp theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) a. So sánh những phân số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b.Nêu cơ hội đối chiếu nhị phân số sở hữu nằm trong tử số

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vào một trong những bể nước . Vòi loại nhất một giờ chảy được Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án bề , vòi vĩnh loại nhị một giờ chảy được Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án bể . Hỏi vòi vĩnh nào là chảy nhanh chóng rộng lớn ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án hiểu là:

 A. Hai nhị kiểu mốt phần nhị ba

 B. Hai nhị mươi kiểu mốt phần nhị mươiba

 C. Hai và nhị mươi kiểu mốt phần nhị ba

 D. Hai và nhị mươi kiểu mốt phần nhị mươi ba

Xem thêm: Những mẫu giày thể thao không dây nam xuất sắc nhất năm 2023

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án là phân số :

A.Bé rộng lớn 1

 B. Lớn rộng lớn 1

 C. bằng phẳng 1

Câu 3: (1 điểm) Các độ quý hiếm số đương nhiên không giống 0 tương thích của x nhằm có: Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

 C. 1; 2; 3

 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án được xem như sau:

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học tập sở hữu 40 học viên vô bại Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án là học viên chất lượng toán Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án số học viên là học viên chất lượng giờ đồng hồ việt . Số học viên chất lượng toán của lớp học tập này đó là :

 A. 12 học viên

 B. 8 học viên

 C. đôi mươi học viên

 C. 10 học tập sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án được ghi chép bên dưới dạng phân số thập phân là :

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp ánm chiều rộng lớn Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp ánm . Chia tấm bìa bại trở thành nhị phần đều bằng nhau . Tính diện tích S từng phần ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (1 điểm) Dấu tương thích điền vô khu vực chấm nhằm đối chiếu Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án là :

A <

 B. >

 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án gửi trở thành phân số là :

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 3: (1 điểm) Phân số tương thích nhằm ghi chép vô khu vực chấm 7dm =....m là

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 4: (1 điểm) Tổng số tuổi hạc nhị u con cái là 48 tuổi hạc .Tuổi u tất tả 3 chuyến tuổi hạc con cái . Tuổi u là :

 A. 24 tuổi hạc

 B. 30 tuổi hạc

 C. 36 tuổi hạc

 D. 38 tuổi hạc

Câu 5: (1 điểm) Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án Kết trái ngược của phép tắc phân chia là:

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 6: (1 điểm) Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án số học viên của một ngôi trường Tiểu học tập là 420 học viên . Hỏi Trường Tiểu học tập bại sở hữu từng nào học viên.

 A. 588 học viên

 B. 300 học tập sinh

 C. 175 học viên

 D. 245 học tập sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 sở hữu đáp án

Câu 2: (2 điểm) Mẹ rộng lớn con cái 26 tuổi hạc. Trước phía trên hai năm tuổi hạc u tất tả 3 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc từng người hiện tại nay?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xem thêm thắt cỗ Đề đua Toán lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 1
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 1
 • Top 52 Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 2
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 2

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và bài xích tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán 5 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.