nhân một số thập phân với 10 100 1000

ÔN TẬP: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,…

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Nhân một số trong những thập phân với 10,100,1000,…
Quy tắc: Muốn nhân một số trong những thập phân với 10,100,1000,… tớ chỉ việc gửi vết phẩy của số bại liệt theo lần lượt lịch sự phía bên phải một, nhì, tía,… chữ số.
Phương pháp:  Muốn nhân một số trong những thập phân với 10,100,1000,… tớ chỉ việc gửi vết phẩy của số bại liệt theo lần lượt lịch sự phía bên phải một, nhì, tía, … chữ số.
Chú ý:  Nếu số chữ số ở trong phần thập phân của một số trong những thấp hơn số chữ số 0 của những số 10,100,1000,… thì khi nhân nhì số tớ rất có thể viết lách thêm thắt một số trong những phù hợp chữ số 0 vô phía bên phải phần thập phân của số bại liệt rồi nhân như thông thường. 

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: nhân một số thập phân với 10 100 1000

a) 5,42 x 10                                                       b) 3,175 x 100

Bài giải:

a)                                                                      b)

                                                                 

Nhận xét: 

  • Nếu tớ dịch gửi vết phẩy của số 5,42 lịch sự phía bên phải một chữ số tớ cũng khá được sản phẩm 54,2.
  • Nếu tớ dịch gửi vết phẩy của số 3,175 lịch sự phía bên phải nhì chữ số tớ cũng khá được sản phẩm 317,5

Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

1,8 x 10                                                8,64 x 10

2,772 x 100                                           5,59 x 100

0,456 x 1000                                         9,125 x 1000

Bài giải:

1,8 x 10   =18                                             8,64 x 10 = 86,4

2,772 x 100 = 277,2                                    5,59 x 100 = 559

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

0,456 x 1000  = 456                                    9,125 x 1000 = 9125

Ví dụ 3: Nhân nhẩm

1,6 x 100                                                      0,6 x 100

4,28 x 1000                                                   3,57 x 100000

Bài giải:

1,6 x 100 = 1,60 x 100 = 160                       0,6 x 100 = 0,60 x 100 = 60

4,28 x 1000 = 4,280 x 1000 = 4280             3,57 x 100000 = 3,5700 x 10000 = 35700

Vậy :

1,6 x 100 =160                                               0,6 x 100 = 60

4,28 x 1000 = 4280                                       3,57 x 100000 = 35700

Xem thêm: thánh gióng tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1:
Bài 2:

BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:
Bài 2:

Xem thêm:Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng chú ý và những bài xích luyện ví dụ minh họa về nội dung của bài học kinh nghiệm Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, …- toán cơ phiên bản lớp 5.

Chúc những em học hành hiệu quả!