nguồn thông tin'' trong phần phát thông tin là

Tailieumoi. vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 12 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông khá đầy đủ, cụ thể. Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông học Bài môn Công nghệ lớp 12 có những nội dung sau :Mời quí bạn đọc tải xuống để xem không thiếu tài liệu kim chỉ nan, trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông :

Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Phần 1: Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Bạn đang xem: nguồn thông tin'' trong phần phát thông tin là

I – KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

Bạn đang đọc: Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 17 (mới 2022 + 13 câu trắc nghiệm): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Hệ thống thông tin là hệ thống dùng những giải pháp để thông tin cho nhau những thông tin thiết yếu .
Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện .

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông hay, ngắn gọn

tin tức được truyền bằng những môi trường tự nhiên truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua khoảng trống. Thông tin cần truyền đi xa lúc bấy giờ hoàn toàn có thể thấy trong những nghành : thông tin vệ tinh, thông tin viba, thông tin cáp quang, mạng điện thoại thông minh cố định và thắt chặt và di động, mạng Internet, …

II – SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm có hai phần : phát và thu .

1. Phần phát thông tin: có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin. Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng cũng có những nguyên lí phát tin và những sơ đồ khối thực hiện chức năng phát tin đó.

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông hay, ngắn gọn

Các khối cơ bản của phần phát thông tin :
– Nguồn thông tin : Nguồn tín hiệu cần phát đi xa như : âm thanh, hình ảnh, chữ và số. . .
– Xử lí thông tin : Nguồn tín hiệu cần được gia công và khuếch đại .
– Mã hóa : Những tín hiệu đã được xử lícó biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được mã hóa theo một kỹ thuật nào đó. Hiện nay có hai kỹ thuật mã hóa cơ bản là kỹ thuật tựa như và kỹ thuật số .
– Đường truyền : Tín hiệu sau khi được mã hóa được gửi vào phương tiện đi lại truyền dẫn để truyền đi xa ( dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ. .. )

2. Phần thu thông tin: có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã được mã hóa được truyền đi từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa tới thiết bị đầu cuối.

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông hay, ngắn gọn

Các khối cơ bản của phần thu thông tin :
– Nhận thông tin : tín hiệu đã phát đi được máy thu nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó ( angten, modem ,. .. )
– Xử lí tin : Gia công khuếch đại tín hiệu nhận được
– Giải điều chế, giải thuật : đổi khác tín hiệu trở về dạng tín hiệu khởi đầu .
– Thiết bị đầu cuối : là khâu sau cuối của hệ thống ( loa, màn hình hiển thị, in ra giấy ,. .. )
Những thông tin từ nơi phát đến nơi thu hoàn toàn có thể ở khoảng cách xa, gần khác nhau. Tất cả nguồn phát và thu thông tin phải hợp thành một mạng thông tin vương quốc và toàn thế giới

Phần 2: 13 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 : Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.

Câu 2: Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten
B. Modem
C. Màn hình tivi
D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: C

Câu 3: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem
B. Màn hình tivi
C. Loa
D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: A

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến hóa về dạng tín hiệu điện .
B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến hóa về dạng tín hiệu điện .
C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được đổi khác về dạng tín hiệu điện .
D. Cả 3 đáp án đều sai .

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó .
B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát .
C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu
D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ .

Đáp án: B. Vì phần phát thông tin đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu

Xem thêm: nghị luận về bài thơ mùa xuân nho nhỏ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem thêm: Viễn Thông A đóng cửa

A. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng những giải pháp để thông tin cho nhau những thông tin thiết yếu .
B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện .
C. Hệ thống viễn thông là một phần của hệ thống thông tin .
D. Cả 3 đáp án đều đúng .

Đáp án: D

Câu 7: Có mấy phương pháp truyền thông tin?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Câu 8: Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến
B. Truyền qua khoảng trống
C. Cả 2 đều sai
D. Cả 2 đều đúng

Đáp án: D

Câu 9: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động
B. Điện thoại cố định và thắt chặt
C. Radio
D. Truyền hình

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Câu 10: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Đáp án: A. Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.

Câu 11: Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?

A. Hệ thống thông tin là một phần của hệ thống viễn thông
B. Đều truyền thông tin
C. Đều truyền đi bằng vô tuyến
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điểm giống và khác nhau giữa thông tin và viễn thông :

– Giống nhau : đều truyền thông tin
– Khác nhau : HTVT là một phần của HTTT ; HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền .

Câu 12: Phương pháp truyền thông tin hiện nay là

A. Chỉ có truyền trực tuyến .
B. Chỉ có truyền bằng sóng .
C. Truyền trực tuyến và truyền bằng sóng .
D.Tất cả đều sai .

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua không gian.

Câu 13: Sơ đồ khối một máy thu thông tin có trình tự như sau:

A. Nhận thông tin → Xử lí thông tin → Thiết bị đầu cuối .
B. Xử lí thông tin → Nhận thông tin → Thiết bị đầu cuối
C. Thiết bị đầu cuối → Nhận thông tin → Xử lí thông tin .
D. Tất cả đều đúng .

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ khối phần thu thông tin theo thứ tự:

Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 27,25

Xem thêm: trường trung học phổ thông chuyên sơn la

 Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Nên đáp án A đúng .

Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Viễn Thông