Nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Xây dựng và phát triển thương hiệu Trâu Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”

Tác giả: Nguyễn Thành

Ngày 31/12/2015, Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển thương hiệu (nhãn hiệu tập thể) trâu Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”.

Dự án “Xây dựng và phát triển thương hiệu trâu Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang” do PGS – TS Đỗ Thị Thúy Phương, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm.

Thời gian thực hiện 24 tháng (từ 01/2014 đến hết tháng 12/2015) được thực hiện ở các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Mục tiêu của dự án là xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Trâu Chiêm Hóa” đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu tập thể Trâu Chiêm Hóa, xây dựng phương án quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể một cách có hiệu quả nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường.

Quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập thông tin về trâu Chiêm Hóa, xác định vùng nuôi trâu Chiêm Hóa; xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể; thiết kế, thống nhất lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể Trâu Chiêm Hóa và xây dựng, thống nhất ý kiến về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ "Xây dựng và phát triển thương hiệu Trâu Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang"
Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển thương hiệu Trâu Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”

Kết quả của dự án góp phần nâng cao danh tiếng, uy tín, khả năng cạnh tranh, lưu thông sản phẩm trâu Chiêm Hóa trên thị trường trong nước; thiết lập được kênh tiêu thụ sản phẩm ổn định, đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm của người chăn nuôi; nâng cao giá trị sản phẩm; thúc đẩy phát triển chăn nuôi ổn định, thu hút và tạo việc làm tại chỗ cho lao động khu vực nông thôn.

Dự án cũng phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô lớn, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tích cực góp phần vào mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Sau khi đi vào thực hiện dự án sẽ sớm thành công đưa được thương hiệu “Trâu Chiêm Hóa” trở thành 1 thương hiệu mạnh và có chỗ đứng trong thị trường Việt Nam cũng như sớm phát triển sang các nước cùng khu vực khác.

Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đánh giá xếp loại xuất sắc.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

 Ngày đăng: 04/01/2016 - Cập nhật lúc: 04:48 chiều, 30/12/2019
Ý kiến độc giả

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *