negative là gì

Câu phủ tấp tểnh vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm biểu diễn miêu tả việc việc gì cơ ko xẩy ra hoặc ko là sự việc thiệt. Bài viết lách sau tiếp tục phía kéo đến các bạn cấu tạo câu phủ tấp tểnh vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội dùng chuẩn chỉnh xác.

Câu phủ tấp tểnh vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu phủ tấp tểnh vô giờ đồng hồ anh (Negative) được dùng nhằm thể hiện, thể hiện nay 1 điều gì này là sai, ko trúng với thực sự. Câu phủ tấp tểnh giờ đồng hồ anh thông thường được xây dựng bằng phương pháp thêm thắt “not” vô vào câu xác minh.

Bạn đang xem: negative là gì

Cách tạo ra câu phủ định

–  Đặt not hâu phương trợ động kể từ, động kể từ to be hoặc một trong những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs).

Ví dụ:

 • Tom lives in an apartment. → Tom doesn’t live in an apartment.
  (Tom ko sinh sống vô căn hộ)
 • I can carry this box for you. → I can’t carry this box for you
  (Tôi ko thể đem kiểu vỏ hộp này dùm các bạn được)

– Sử dụng những kể từ phủ định: no, neither, never, no one, nobody, none, nor, nothing…

Ví dụ:

 • She’s never been there.
  (Cô ấy ko tửng ở đây)
 • There were no books left when I came there.
  (Không còn cuốn sách này khi tôi cho tới cơ cả)

– Sử dụng những chi phí tố (de-, dis-, un-) hoặc hậu tố (-less).

 • Ví dụ: This washing machine is useless; it broke down all the time.
  (Chiếc máy cọ chén này thiệt là không có tác dụng, nó lỗi suốt)

– Sử dụng những trạng kể từ đem nghĩa phủ định: few, hardly, little, rarely, scarcely, seldom…

 • Ví dụ: I barely read that book.
  (Em hầu hết chẳng hiểu cuốn sách đó)

Cấu trúc câu phủ định

a. Với đồ sộ be: tao thêm thắt not sau động kể từ đồ sộ be am/is/are/was/were

S + đồ sộ be + not + O/ adj + …

Viết tắt của not = n’t (Riêng am = I am not), isn’t (is not), aren’t (are not), wasn’t (was not), weren’t (were not)

Ví dụ:

 • She isn’t comfortable in that dress.
  (Cô tao ko tự do thoải mái khi diện cái váy đó)
 • I wasn’t there when you called u.
  (Anh không tồn tại ở cơ khi em gọi cho tới anh)
 • They weren’t good at Math, sánh they got bad score.
  (Họ ko xuất sắc toán nên bọn họ nhận điểm kém)

b. Với động kể từ thường:

Ta thêm thắt not sau trợ động từ

b.1. Các thì đơn:

– Hiện bên trên đơn: S + do/does + not + V (bare) + O + …

Quá khứ đơn: S + did + not + V (bare) + O + …

Tương lai đơn: S + will+ not + V (bare) + O + …

– Viết tắt: don’t (do not), doesn’t (does not), didn’t (did not), won’t (will not)

Ví dụ:

 • I don’t know what đồ sộ say when she asks u.
  (Tôi ko biết cần phát biểu gì khi cô ấy căn vặn tôi)
 • Harry doesn’t come đồ sộ my house because he is busy.
  (Harry ko cho tới mái ấm tôi vì thế cậu ấy bận)
 • We didn’t want him đồ sộ leave.
  (Chúng tôi không thích ông ấy đi ra đi)
 • I won’t go đồ sộ Ba Na hill this summer.
  (Mùa hè này tôi sẽ không còn chuồn Bà Nà Hill đâu)

b.2. Các thì tiếp diễn:

– Hiện bên trên tiếp diễn: S + is/am/are + not + V-ing + …

Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + not + V-ing + …

Tương lai tiếp diễn: S + will/shall + not + be + V-ing + …

– Viết tắt của not = n’t (Riêng am = I am not), isn’t (is not), aren’t (are not), wasn’t (was not), weren’t (were not)

Ví dụ:

 • Tu isn’t doing his homework.
  (Tú đang được ko thực hiện bài xích tập luyện của cậu ấy)
 • Aries wasn’t walking on the street at that time
  (Aries ko quốc bộ bên trên lối vô thời khắc đó).
 • He won’t be studying at the library tonight.
  (Anh ấy sẽ không còn học tập ở tủ sách tối nay)

 

b.3. Các thì trả thành:

– Hiện bên trên trả thành: S + has/have + not + V3/-ed + …

Quá khứ trả thành: S + had + not + V3/-ed + …

Tương lai trả thành: S + will/shall + not + have + V3/-ed +…

– Viết tắt: hasn’t (has not), haven’t (have not), hadn’t (had not)

Ví dụ:

 • Charlotte hasn’t finished her project yet.
  (Charlotte vẫn ko triển khai xong dự án công trình của cô ấy ấy)
 • Ty hadn’t waken up when I phoned her.
  (Khi tôi gọi cho tới Ty thì con cái nhỏ nhắn vẫn ko dậy)
 • By the time she gets trang chính, he won’t have cleaned the entire house.
  (Khi cô ấy về mái ấm, anh ấy sẽ không còn dọn dẹp và sắp xếp kết thúc vẹn toàn cả tòa nhà xong)

c. Với động kể từ khiếm khuyết 

S + modal verb + not + V(bare) + O …

– Các động kể từ khuyết thiếu gồm những: can-could (có thể), will-would (sẽ), may-might (có lẽ), must-have to (phải), shall (sẽ), need (cần), v.v

– Must not: đem nghĩa ngăn cấm

– Một vài ba cách viết tắt: can’t, couldn’t, won’t

Ví dụ:

 • You can’t go up there.
  (Bạn ko thể tăng trưởng bên trên đó)
 • I won’t try any products of this company.
  (Tôi sẽ không còn demo ngẫu nhiên thành phầm này của công ty lớn này nữa)
 • You mustn’t be late for class.
  (Em ko được đến lớp trễ)

 

d. Với câu mệnh lệnh

– Thêm ‘not’ phía sau trợ động kể từ do

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

Ví dụ:

 • Do not go trang chính. (Đừng trở về mái ấm đó)
 • Don’t tell anyone about this.
  (Đừng kể với bất kể ai về chuyện này)

– Với câu chính thức vì chưng let’s, thêm thắt ‘not’ đằng sau

 • Let’s not forget đồ sộ close the windows!
  (Đừng quên ngừng hoạt động sổ)

Hoặc tao cũng hoàn toàn có thể sử dụng don’t let’s trong lối hành văn trang trọng

 • Don’t let’s call her with that nickname.
  (Hãy chớ gọi cô ấy với kiểu biệt danh cơ nữa)

 

e. Với câu chính thức vì chưng V-ing, V-ed và to-infinitive (non-finite clause)

– Với những câu chính thức vì chưng những dạng này, tao thêm thắt ‘not’ ở đằng trước.

Ví dụ:

 • Not cooked in the oven, the dish is suck.
  (Không được nấu nướng vô lò nướng, đồ ăn dở tệ)
 • Not asking for anything, she left with empty hands.
  (Không yên cầu bất kể điều gì, cô ấy tách chuồn với bàn tay trắng)
 • Not đồ sộ ask for any rights is stupid’, he said.
  (Không yên cầu bất kể quyền lợi và nghĩa vụ này thì thiệt là ngu ngốc – anh ấy nói)

– Đối với câu chính thức vì chưng to infinitive, tao hoàn toàn có thể bịa đặt kể từ ‘not’ phía sau to; tuy nhiên không nhiều người tiêu dùng Theo phong cách cơ.

 • To not ask for any rights is stupid.

Một số chú ý về kiểu cách sử dụng câu phủ định

f.1. Các kể từ hạn tấp tểnh được sử dụng vô câu phủ định:

– Much – nhiều: sử dụng cho tới danh kể từ ko điểm được.

 • I don’t have much water đồ sộ drink.
  (Tôi không tồn tại nhiều nước nhằm uống)

– Many – nhiều: sử dụng cho tới danh kể từ điểm được

 • Aries doesn’t bring many books đồ sộ class.
  (Aries ko đem nhiều sách cho tới lớp)

– Any  tuyệt nhiên ko, ko tí nào

 • My house doesn’t have any visitors this month.
  (Tháng này mái ấm tôi không tồn tại vị khách hàng này cho tới thăm hỏi hết)

– A lot of và lots of – nhiều: hoàn toàn có thể sử dụng vô câu phủ tấp tểnh lẫn lộn xác minh.

 • Sue doesn’t have lots of/a lot of friends here.
  (Sue không tồn tại nhiều các bạn ở đây).

f.2. Câu đem chân thành và ý nghĩa phủ tấp tểnh tuy nhiên ở dạng khác:

– Trạng kể từ đem nghĩa phủ tấp tểnh thay cho cho tới ‘not’ vô câu:

Một số trạng kể từ đem nghĩa phủ tấp tểnh khi được sử dụng vô câu thì tao không nhất thiết phải thêm thắt not. Các trạng kể từ phủ tấp tểnh thông thường gặp: hardly, barely, scarely (hầu như không); hardly ever, seldom, rarely(hầu như ko bao giờ)

Cấu trúc câu với trạng kể từ phủ định:

S + [trạng kể từ phủ định] + V

S + đồ sộ be + [trạng kể từ phủ định]

Ví dụ:

 • Tyler hardly helps his mother vì thế the housework.
  (Tyler khan hiếm khi phụ u thao tác làm việc nhà)
 • Mr. Black is rarely generous with strangers.
  (Ông Black hầu hết ko lúc nào khoáng đạt với những người lạ)

 Lưu ý: Các trạng kể từ kể bên trên ko đem nghĩa phủ tấp tểnh trọn vẹn tuy nhiên chỉ ở tầm mức kha khá.

– Câu đem chân thành và ý nghĩa phủ tấp tểnh với những chi phí tố, hậu tố

Một số kể từ với chi phí tố, hậu tố đem nghĩa phủ tấp tểnh khi được sử dụng vô câu thì tao không nhất thiết phải thêm thắt not. Các tiền/ hậu tố được sử dụng tối đa là: de-, dis-, il-/im-/in-/ir-, mis-, non-, un-

 • Ví dụ: Many people are homeless in our region.
  (Rất nhiều người vô gia cư vô chống của bọn chúng ta)

 

f.3. Các chú ý khác:

– Dạng phủ tấp tểnh của một trong những động kể từ quánh biệt: so với những động kể từ như think (nghĩ), believe (tin tưởng), suppose (giả sử), image (tưởng tượng) khi chuồn với mệnh đề THAT thì cần thiết not phải chuồn với những động kể từ này chứ không cần được nằm ở vị trí mệnh đề chứa chấp that.

Ví dụ:

 • I don’t think that you live in this palace!
  (Tôi ko tức thị anh lại sinh sống vô thành tháp này đó).

NOT: I think that you don’t live in this palace.

 • I can’t imagine that Josh himself painted all of this wall.
  (Tôi ko thể tưởng tượng được 1 mình Josh hoàn toàn có thể vẽ cả kiểu tường ngăn này đó)

 

– Trong câu phủ tấp tểnh, tao ko sử dụng những đại kể từ như some, someone, somebody, something, somewhere. Mà sử dụng những kể từ any, anyone, anybody, anything, anywhere để thay thế thế.

Ví dụ:

 • There aren’t any bikes left đồ sộ choose. (Không còn chiếc xe giẫm này còn sót lại nhằm lựa chọn hết)
  ⇒ NOT: some bikes
 • I won’t tell anyone. (Tôi sẽ không còn kể cho tới ai đâu)
  ⇒ NOT someone

– Sau những động kể từ đem nghĩa phủ tấp tểnh như refuse hoặc decline, sử dụng anything thay cho cho tới something

 • Ví dụ: They refused đồ sộ say anything about this accident.
  (Họ kể từ chối phát biểu ngẫu nhiên điều gì về vụ tai nạn ngoài ý muốn này)

– Để nhấn mạnh vấn đề ý phủ tấp tểnh, tao thông thường sử dụng at all ngay lập tức phía sau kể từ hoặc cụm kể từ tao ham muốn nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ:

 • Sherley doesn’t know anything at all.
  (Con Sherley nó không tồn tại biết vật gì không còn trơn)
 • There’s nothing at all left in the fridge.
  (Không còn bất kể vật gì ở ở trong tủ giá buốt hết)
 • We have no rain at all last summer.
  (Mùa hè trước ko hề sở hữu giọt mưa này cả)

 

– Khi ai cơ thể hiện câu nói. ý kiến đề nghị hoặc đòi hỏi với cụm Do you mind hoặc Would you mindta hoàn toàn có thể nhấn mạnh vấn đề với cụm not all all hoặc not at least nhằm thực hiện lời nói lịch sự và trang nhã rộng lớn. Ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cụm not at all để vấn đáp khi ai cơ phát biểu câu nói. cảm ơn.

Ví dụ:

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng anh pdf

 • A: Do you mind if I seat here? (Anh sở hữu phiền khi tôi ngồi phía trên không?)
 • B: Not at all.

– Câu phủ tấp tểnh kết phù hợp với dạng sánh sánh:

Khi sử dụng phủ tấp tểnh với dạng so sánh hơn (more hoặc less) thì câu này sẽ đem nghĩa vô cùng. (negative words + comparative = superlative)

Ví dụ:

 • I couldn’t agree with you more = I definitely agree with you, bro!
  (Tôi trọn vẹn đồng ý với cậu)
 • You wouldn’t find any place hotter than this place! Ugh!
  (Đố ngươi tìm ra nơi nào rét mướt rộng lớn kiểu lò chén quái ác này đó!)
Rate this post