my french friend finds driving on the left difficult

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Bạn đang xem: my french friend finds driving on the left difficult

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

1. My French friend finds driving on the left difficult. (USED TO)

=> My French friend isn't used lớn driving on the left.

2. They think the owner of the house is abroad. (THOUGHT)

=> The owner of the house is thought lớn be abroad.

3. We didn't go on holiday because we did not have enough money. (WOULD)

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

=> If we had had enough money, we would have gone on holiday.

4. The children couldn't go swimming because the sea was rough. (TOO)

=> The sea was too rough for the children lớn go swimming.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

4.3

6 vote