muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng

Câu 1. Muối nào sao đây là muối axit?

A.CaCO3. B. Ca(HCO3)2. C.CaCl2. D.CaSO4.

Bạn đang xem: muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng

Câu 2. Công thức hóa học của muối natri hiđrophotphat là

A.NaH2PO4. B. Na2HPO4. C.NaHPO4. D.NaH3PO4.

Câu 3. Thành phần chính của đá vôi là

A. CaCO3. B.CaO. C.Ca(OH)2. D.CaSO4.

Câu 4. Trong số các chất sau đây, chất nào làm giấy quì tím hóa đỏ?

A.H2O. B. dung dịch HCl. C.dung dịch NaOH. D.dung dịch NaCl.

Câu 5. Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu gì?

A.Xanh. B. Đỏ. C.Tím. D.Vàng.

Câu 6. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm quì tím hoá xanh?

A.Đường. B.Muối ăn. C. Nước vôi. D.Dấm ăn.

Câu 7. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào không làm quỳ tím đổi màu?

A.HNO3. B.NaOH. C.Ca(OH)2. D. NaCl.

Câu 8. Dung dịch nào sau đây không làm mất màu tím của giấy quì tím?

A.HNO3. B.NaOH. C.Ca(OH)2. D. Na2SO4.

Câu 9. Bazơ nào sau đây không tan trong nước?

A. Cu(OH)2. B.Ca(OH)2. C.Ba(OH)2. D.NaOH.

Câu 10. Bazơ nào sau đây tan được trong nước?

A.Fe(OH)3. B.Cu(OH)2. C. NaOH. D.Al(OH)3.

Câu 11. Công thức hóa học của axit sunfurơ và muối natri sunfit lần lượt là

A.H2SO4, Na2SO4. B. H2S, Na2S. C. Na2SO3, H2SO3. D. H2SO3, Na­2SO3.

Câu 12. Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là

A.Na­2O, CuSO4, KOH. B.CaCO3, MgO, Al2(SO4)3.

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4. D.H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2.

Câu 13. Dãy chất nào chỉ gồm các muối?

A. MgCl; Na2SO4; KNO3. B.Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2.

C.CaSO4; HCl; MgCO3. D.H2O; Na3PO4; KOH.

Câu 14. Trong các dãy chất sau đây, dãy chất nào làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh?

A.KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3. B.CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2. D.HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 15. Cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là

A.KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3. B. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH.

C.Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH. D. Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 16. Cho các oxit sau: BaO, Na2O, SO3, P2O5, N2O5. Khi tác dụng với nước thu được các axit hoặc bazơ lần lượt là:

Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

A.Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, H3PO4, HNO2. B.Ba(OH)2, NaOH, H2SO3, H3PO4, HNO3.

C. Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, H3PO4, HNO3. D.Ba(OH)2, NaOH, H2SO3, H3PO4, HNO2.

Câu 17. Cho các oxit sau:

(1) Na2O, CaO, CO2, Fe3O4, MgO;

(2) K2O, SO3, CaO, N2O5, P2O5;

(3) SiO2, SO2, CO2, CuO, NO;

(4) Na2O, CO2, N2O5, Cu2O, Fe2O3.

Trong các dãy oxit trên, dãy oxit tan trong nước là:

A.(1), (2). B.(2), (3). C.(2), (4). D. (2).

Câu 18. Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong). Em quan sát thấy hiện tượng gì trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit?

A.Dung dịch chuyển màu xanh. B. Dung dịch bị vẫn đục.

C.Dung dịch chuyển màu đỏ. D.Dung dịch không có hiện tượng.

Câu 19. Trong chế biến bánh bao người ta thường trộn vào trong nguyên liệu một loại muối có tên là amoni hiđrocacbonat, chất này khi hấp sẽ sinh ra hỗn hợp chất khí làm cho bánh bao nở to hơn nên còn gọi là bột nở. Công thức của muối amoni hiđrocacbonat là

A. (NH4)2CO3. B. (NH4)2SO4. C. NH4HCO3. D. NH4HSO4.

Câu 20. Để phân biệt các lọ hóa chất mất nhãn: nước cất, axit clohiđric, natri hiđroxit, natri clorua thì phải dùng những thuốc thử và biện pháp kỹ thuật nào?

A. Chỉ dùng quỳ tím.

B. Dùng quỳ tím và cô cạn dung dịch.

C. Chỉ dùng phenol phtalein.

D. Chỉ cô cạn dung dịch.

Câu 21. Có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc thử được chọn để phân biệt các chất trên là:

A.dung dịch NaOH, giấy quỳ tím. B. H2O, giấy quỳ tím.

C.H2SO4, giấy quỳ tím. D.dung dịch HCl, giấy quỳ.

Câu 22. Có những chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất rắn trên?

A.Axit và giấy quì tím. B.Axit H­2SO4 và phenolphtalein.

C. Nước và giấy quì tím. D.Dung dịch NaOH.

Câu 23. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng riêng biệt: CaO, Na2O, MgO và P2O5. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các lọ trên?

A.Dùng nước và dung dịch axit sunfuric.

B.Dùng dung dịch axit sunfuric và phenolphtalein.

C. Dùng trong nước và giấy quì tím.

Câu 24. Nước giếng ở một số địa phương có chứa chất X. Khi sử dụng ấm đun để đun sôi nước, sau nhiều lần đun thấy đáy ấm có bám một lớp chất rắn màu trắng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khi đun nóng nước có xảy ra phản ứng phân hủy hợp chất X theo phương trình hóa học tổng quát như sau (phản ứng đã được cân bằng):

X CaCO3 ¯ (bám đáy ấm) + H2O + CO2 ­ (thoát ra)

Công thức hóa học của X là

Xem thêm: đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

A. CaO. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. Ca(HCO3)2.

Câu 25. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối lần lượt là:

A.1; 2; 2; 3. B. 1; 2; 2; 2. C.2; 2; 1; 2. D.2; 2; 2; 1.

Top 27 muối nào dễ bị phân hủy khi đun nóng tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 5 (914 vote)
 • Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: · Câu 3: · Câu 4: · Câu 5: · Câu 6: · Câu 7: …

Dung dịch muối nào sau đây bị phân hủy khi đun nóng?

 • Tác giả: onsa.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2022
 • Đánh giá: 4.61 (406 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch muối nào sau đây bị phân hủy khi đun nóng? Đăng nhập để xem đầy đủ. A. Ca(HCO 3) 2. B. Na 2SO 4. C. CaCl 2. D. NaCl. Xem đáp án.

Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra khí CO2

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.39 (340 vote)
 • Tóm tắt: Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong: · Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. · Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí …

Trong dung dịch, muối nào sau đây dễ bị phân hủy k

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.34 (201 vote)
 • Tóm tắt: D. NaCl. Đáp án. A. – Hướng dẫn giải. PTHH: Ca(HCO3)2 → CaCO3 …

Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.91 (274 vote)
 • Tóm tắt: Câu 197871: Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng? A. CaCl2. B. NaCl. C. Na2SO4. D. Ca(HCO3)2. … >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến …

Các anh chị cho em hỏi, ”Khi làm bay hơi hoặc nhiệt phân … – Zuni.vn

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.76 (481 vote)
 • Tóm tắt: Nếu là đun nóng dung cho nước bay hơi hết, sau đó nung nóng muối rắn thì các muối có nhiệt độ phân huỷ vài trăm độ C như nitrat (NO3-), amoni (NH4+)… bị …

Trong dung dịch, muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.56 (497 vote)
 • Tóm tắt: Trong dung dịch, muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? A. Ca(HCO3)2. B. BaCl2.

Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy?A. CaCO3. B. Na2CO3

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2022
 • Đánh giá: 3.39 (557 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy?A. CaCO3. B. Na2CO3. C. KNO3. D. KCIO3.

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 3.08 (381 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? A. Ca left( HCO 3right)2 Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi THPT.

Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 2.99 (159 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng? … A CaCl2. B NaCl. C Na2SO4. D Ca(HCO3)2.

Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.78 (162 vote)
 • Tóm tắt: Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? A. NaOH. B. NaCl. C. Ca(HCO3)2. D. BaSO4. Neo Pentan chọn trả lời 03.04 …

Một vài loại muối khi nung nóng (nhiệt phân)

 • Tác giả: tp-tech.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 2.7 (151 vote)
 • Tóm tắt: Nhiệt phân muối là một quá trình hóa học của muối khi nung nóng hay còn gọi là NHIỆT … Bạn sử dụng thiết bị nào để đo nồng độ mặn của muối …

Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? Large NH4HCO3

 • Tác giả: hoc357.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.55 (110 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? $Large NH_4HCO_3$. $Large Na_2SO_4$. $Large K_2CO_3$. $Large K_3PO_4$. Đáp án A Phương pháp giải: Ghi …

mình muốn hỏi là mệnh đề “các muối nitrat CHỈ bị phân huỷ khi đun nóng” là đúng hay sai ạ? mình cũng cần một lời giải thích luôn ạ. cảm ơn các bạn đã giải đáp

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.49 (96 vote)
 • Tóm tắt: mình muốn hỏi là mệnh đề “các muối nitrat CHỈ bị phân huỷ khi đun nóng” là đúng hay sai ạ? mình cũng cần một lời giải thích luôn ạ. cảm ơn …

Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.45 (67 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng 11,28 gam E với 100ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 9,4 gam 1 muối và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác đốt cháy 11,28 gam E …

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 2.2 (85 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? · A. Ca(HCO3)2. · B. Na2SO4. · C. CaCl 2. · D. NaCl. · ĐÁP ÁN A · Câu trả lời này có hữu ích không?

Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy? – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 2.17 (176 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy? A CaCO3. B Na2CO3. C KNO3. D KClO3. Phương pháp giải: Muối cacbonat của kim loại kiềm bền nên không bị …

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Ca(HCO3)2

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 2.16 (112 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2. D. NaCl. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK.

Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.97 (52 vote)
 • Tóm tắt: Ghi nhớ các muối HCO3- không bền, dễ bị nhiệt phân hủy. … Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với …

mình muốn hỏi là mệnh đề các muối nitrat CHỈ bị phân huỷ khi đun nóng là đúng hay sai ạ? mình cũng cần một lời giải thích luôn ạ. cảm ơn các bạn đã

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 1.84 (62 vote)
 • Tóm tắt: mình muốn hỏi là mệnh đề “các muối nitrat CHỈ bị phân huỷ khi đun nóng” là đúng hay sai ạ? mình cũng cần một lời giải thích luôn ạ. cảm ơn các bạn đã giải …

Muối Amoni là gì? Tính chất hoá học? Bài tập về muối Amoni?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 1.82 (134 vote)
 • Tóm tắt: – Khi đun nóng, muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi hóa bị phân hủy thành amoniac. Phương trình: NH4Cl(r) → NH3 (k) + HCl (k) (nhiệt độ).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nồng độ amoni trong nước cao sẽ rất dễ sinh ra nitrat: NO2-; nitrit: NO3-. Nếu như tồn tại trong cơ thể động vật, chất này có thể biến thành chất tiền ung thư nitroso. Khi cơ thể có nitrit, chất này sẽ lấy oxy của hồng cầu làm cho hemoglobin mất …
Đọc chi tiết

Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng NH4HCO3

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 1.78 (100 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? A. NH4HCO3. B. Na2SO4. C. K2CO3. D. K3PO4. Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải nhé.

Muối CaCO3 bị phân hủy khi đun nóng

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 11/29/2022
 • Đánh giá: 1.56 (90 vote)
 • Tóm tắt: Cho vào ống nghiệm một đoạn dây thép quấn một viên CaCO3 có kích thước bằng hạt ngô màu trắng. Không thấy hiện tượng gì xảy ra. Rút viên CaCO3 ra khỏi ống …
Đọc chi tiết

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 1.53 (161 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2. D. NaCl.Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam.

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng :

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 1.49 (104 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng : A Ca(HCO3)2 B Na2SO4. C CaCl2. D NaCl. Giải thích:Phân tích: Các muối NaCl, CaCl2, Na2SO4 bền, không bị nhiệt …

Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng :A. Ca(HCO3)2 B

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 1.25 (130 vote)
 • Tóm tắt: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng :A. Ca(HCO3)2 B. Na2SO4. C. CaCl2. … Các muối NaCl, CaCl2, Na2SO4 bền, không bị nhiệt phân.

Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài tập kèm lời giải

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 1.24 (106 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nhiệt phân muối amoni. Hầu hết các muối amoni đều bị phân hủy bởi nhiệt dễ dàng. Khi đun nóng, muối amoni chứa gốc axit không có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh tính chất vật lý đặc trưng, cùng tìm hiểu những tính chất hóa học nổi bật của muối amoni. Các tính chất này được thể hiện thông qua phản ứng của muối amoni với các chất khác, bao gồm: Dung dịch kiềm và phản ứng nhiệt phân. …
Đọc chi tiết