một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

11/10/2019 160,170

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đàng hình sin.

Bạn đang xem: một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

B. Lực kéo về thuộc tính nhập vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ trọng với thời hạn giao động.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn trực tiếp.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Đối với vật giao động điều hòa:

+ Quỹ đạo hoạt động là một trong những đoạn thẳng 

+ Li chừng biến đổi thiên theo dõi thời hạn theo dõi hàm sin (cos)

+ Lực kéo về: F=mω2Acosωt+φ nên Lực kéo về cũng biến đổi thiên điều tiết theo dõi thời gian

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật giao động điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là gửi động

A. thời gian nhanh dần dần đều.

B. đủng đỉnh dần dần đều.

C. thời gian nhanh dần dần.

D. đủng đỉnh dần dần.

Câu 2:

Trong giao động điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về chính tự ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn đặc biệt đái.

Câu 3:

Chọn Tóm lại đúng lúc nói đến giao động điều hoà của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc.

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là một trong những đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong những đàng hình sin.

Câu 4:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt tiểu 

D. Lực thuộc tính tự không

Câu 5:

Năng lượng của một vật giao động điều hòa

A. biến đổi thiên tuần trả theo dõi thời hạn với chu kì tự chu kì giao động của vật.

B. tự động năng của vật Lúc biến đổi thiên.

C. biến đổi thiên tuần trả theo dõi thời hạn với chu kì tự nửa chu kì giao động của vật.

D. tự động năng của vật Lúc vật qua quýt địa điểm cân đối.

Câu 6:

Một vật giao động điểu hòa Lúc đang được hoạt động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời ngược hướng với vectơ vận tốc.

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và kích cỡ vận tốc nằm trong rời.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

D. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK