một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

Câu hỏi:

18/06/2019 137,315

Đáp án: C

Bạn đang xem: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

HD Giải:  1 vòng lúc lắc 0,08 milimet => l = 40 centimet đem 40/0,08 = 500 vòng

=> 100cm đem (100.500)/40 = 1250 vòng 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại tâm của một loại năng lượng điện tròn xoe độ mạnh 5(A) chạm màn hình kể từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của loại năng lượng điện cơ là:

A. 10 (cm)

B. đôi mươi (cm)

C. 22 (cm)

D. 26 (cm)

Câu 2:

Hai dây dn thng dài song song cách nhau 10cm trong không khí, dòng đin chy trong hai dây có cùng cưng độ 5A ngưc chiu nhau. Cm ng tti đim M cách đu hai dòng đin mt khong 10cm có đln là:

A. 10-5 T

B. 2.10-5 T

C. 3.10-5 T

D. 1,4.10-5 T

Câu 3:

Hai vòng tròn dây dn đồng tâm, bán kính mt vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đu có dòng đin cưng độ I = 10A chy qua. Biết hai vòng dây nm trong hai mt phng vuông c vi nhau. Cm ng tti tâm ca hai dây dn có đln là:

A. 1,18.10-4 T

B. 1,7.10-4 T

C. 3,9.10-5 T

Xem thêm: công nghệ thông tin gồm những ngành nào

D. 8,8.10-4T

Câu 4:

Dùng một thừng đồng 2 lần bán kính 0,8mm mang trong mình một lớp tô mỏng mảnh cơ hội năng lượng điện quấn xung quanh hình trụ 2 lần bán kính 4cm nhằm thực hiện một ống thừng. Khi nối nhì đầu ống thừng với cùng 1 mối cung cấp năng lượng điện đem hiệu năng lượng điện thế 3,3V thì chạm màn hình kể từ bên phía trong ống thừng là 15,7.10-4T. Tính chiều nhiều năm của ống thừng và độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống. hiểu năng lượng điện trở suất của đồng là một trong những,76.10-8Ωm, những vòng của ống thừng được quấn sát nhau:

A. 0,8m; 1A

B.  0,6m; 1A

C. 0,8m; 1,5A

D. 0,7m; 2A

Câu 5:

Tại tâm của loại năng lượng điện tròn xoe bao gồm 100 vòng, người tớ đo được chạm màn hình kể từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng thừng là 10cm. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa từng vòng là:

A. 5A

B. 1A

C. 10A

D. 0,5A

Câu 6:

Hai dòng đin có cưng đI1 = 6A và I2 = 9A chy trong hai dây dn thng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không ngưc chiu nhau. Cm ng tdo hhai dòng đin gây đi ra ti đim M cách I1    6cm và cách I2 8cm có đln là:

A. 2,0.10-5 T

B. 2,2.10-5 T

C. 3,0.10-5 T

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

D. 3,6.10-5 T

TÀI LIỆU VIP VIETJACK