một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

[Vật lý 11] Lực từ | Lực từ tác dụng lên khung dây
[Vật lý 11] Lực từ | Lực từ tác dụng lên khung dây

Một khung dây dẫn điện trở hình vuông cạnh 20cm nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

Bạn đang xem: một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

A.

B.

C.

D.

Một khung dây phẳng có diện tích gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng . Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian . Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

Một khung dây phẳng, diện tích , gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc và có độ lớn . Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Thanh kim loại AB dài 20cm kéo trượt đều trên hai thanh ray kim loại nằm ngang như hình vẽ:

Các dây nối với nhau bằng điện trở , vận tốc của thanh AB là . Hệ thống đặt trong từ trường đều có , vuông góc với mạch điện. Suất điện động cảm ứng trong khung có giá trị là:

Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian , từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là:

Một khung dây dẫn phẳng, diện tích , gồm 10 vòng đặt trong từ trường đều. Véctơ cảm ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây góc và có độ lớn bằng . Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết cường độ dòng điện cảm ứng là , điện trở của khung là và diện tích của khung là . Độ lớn suất điện động cảm ứng là :

Một thanh dẫn điện dài 1m, chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,4T với vận tốc 2m/s và làm với một góc . Dùng dây có điện trở không đáng kể nối hai đầu thanh với một điện trở thành một mạch kín. Tính cường độ dòng điện qua điện trở?

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E=1,5V, điện trở trong , thanh MN có chiều dài 1m có điện trở . Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. Biết

Xem thêm: sách toán 7 kết nối tri thức

Ampe kế chỉ bao nhiêu khi MN đứng yên?

Một thanh dẫn điện dài 80cm , chuyển động vuông góc trong từ trường đều với vận tốc 2m/s. Biết cảm ứng từ có độ lớn B=0,4T. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai đầu thanh với một điện trở thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng bao nhiêu?

Một thanh dẫn điện dài 1m, chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,4T (Véctơ cảm ứng từ vuông góc với thanh) với vận tốc , vuông góc với thanh và làm với một góc . Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 0,5 m chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,04 T với vận tốc v = theo phương hợp với đường sức từ một góc . Tính suất điện động xuất hiện trong đoạn dây ?

Thanh AB trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang theo chiều như hình vẽ, vận tốc của thanh AB có độ lớn 2 , vận tốc của AB vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho AB = 40 cm, B = 0,2 T, V, r = 0 Ω, = 0,8 Ω, bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế. Số chỉ của ampe kế bằng ?

Cho mạch điện như hình vẽ. V, r = 1 Ω, MN = l = 40 cm; = 3 Ω; véc tơ cảm ứng từ vuông góc với khung dây, B = 0,4 T. Bỏ qua điện trở các phần còn lại của khung dây. Thanh MN có thể trượt không ma sát trên hai thanh ray. Thanh MN chuyển động đều sang phải với vận tốc v = 2 . Dòng điện chạy qua mạch bằng bao nhiêu ?

Trong miền không gian có từ trường đều với cảm ứng từ B = 0,5 T, người ta đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật làm bằng kim loại, trên đó có các điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω. Thanh kim loại AB có chiều dài l = 20 cm trượt không ma sát trên hai cạnh của khung dây về phía R2 với vận tốc v = 20 . Khi thanh BC chuyển động, tính cường độ dòng điện chạy qua thanh BC.

Hai thanh kim loại đặt song song thẳng đứng, điện trở không đáng kể, hai đầu trên được khép kín bằng một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong r = 0,2 Ω . Một đoạn dây dẫn AB có khối lượng m = 10 g, dài l = 20 cm, điện trở R = 2 Ω, trượt không ma sát theo hai thanh kim loại đó (AB luôn luôn vuông góc với từ trường đều, có B = 1 T). Nguồn điện phải có suất điện động bằng bao nhiêu để AB đi xuống với vận tốc 1 ?

Hai thanh kim loại đặt song song thẳng đứng, điện trở không đáng kể, hai đầu trên được khép kín bằng một nguồn điện có suất điện động = 1 V và điện trở trong r = 0,2 Ω . Một đoạn dây dẫn AB có khối lượng m = 10 g, dài l = 20 cm, điện trở R = 2 Ω, trượt xuống không ma sát theo hai thanh kim loại đó (AB luôn luôn vuông góc với từ trường đều, có B = 1 T. Tính vận tốc của thanh AB khi đã đạt tới giá trị không đổi.

Thanh kim loại AB = l = 20 cm được kéo trượt đều trên hai thanh ray kim loại nằm ngang như hình. Các ray nối với nhau bằng điện trở R = 1,5 Ω. Vận tốc AB là v = 6 . Hệ thống đặt trong một từ trường đều thẳng đứng (B = 0,4 T). Bỏ qua điện trở ray và thanh AB. Tìm cường độ dòng điện cảm ứng qua R.

Thanh đồng MN khối lượng m = 2 g trượt đều không ma sát với vận tốc v = 5 trên hai thanh đồng thẳng đứng song song cách nhau khoảng l = 50 cm, từ trường nằm ngang như hình vẽ, B = 0,2 T. Bỏ qua điện trở các thanh và điện trở tiếp xúc. Cho g = 10 . Độ lớn dòng điện cảm ứng trong thanh là

Xem thêm: đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên

Cho hệ thống như hình vẽ. Các thanh ray hợp với mặt ngang góc , thanh dẫn AB = l khối lượng m trượt thẳng đứng trên hai ray, véc tơ cảm ứng từ nằm ngang. Do trọng lực và lực điện từ, AB trượt đều với vận tốc v. Vận tốc trượt của thanh AB bằng bao nhiêu?

Thanh MN có khối lượng m, trượt không ma sát trên một hệ giá đỡ đặt thẳng đứng như hình. Trong quá trình trượt xuống MN luôn giữ phương nằm ngang và vuông góc với đường cảm ứng từ. Độ lớn cảm ứng từ là B. Điện trở của toàn bộ mạch điện là R. Chiều dài thanh MN là l. Gia tốc trọng trường là g. Vận tốc lớn nhất của thanh MN được tính bằng công thức nào sau đây ?

Bạn đang xem bài viết: Một khung dây dẫn điện trở 2 ôm hình vuông cạnh 20cm nằm trong từ trường đều…. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post