một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Câu hỏi:

04/06/2020 25,570

A. Vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N vày nhau

Bạn đang xem: một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Đáp án chủ yếu xác

B. M và N đều phía trên một đàng mức độ từ

C. Cảm ứng kể từ bên trên M và N với chiều ngược nhau

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Chọn: A

 Một thừng dẫn trực tiếp lâu năm với loại năng lượng điện I chạy qua loa. Hai điểm M và N trực thuộc và một mặt mày phẳng lì chứa chấp thừng dẫn, đối xứng cùng nhau qua loa thừng thì M và N đều phía trên một đàng mức độ kể từ, vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N với chiều ngược nhau, có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem loại năng lượng điện I bịa tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện trái hướng với chiều của đàng mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vày ko Khi tăng cường mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng Khi tăng cường mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ rời Khi tăng cường mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Khi tao thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ ứng dụng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ ứng dụng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ ứng dụng lên đoạn thừng Khi nó ko tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ.

D. lực kể từ ứng dụng lên đoạn thừng với vị trí đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày ứng dụng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đòi công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đòi công thức B=FIlsinα không tùy thuộc vào độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32 (cm) nhập không gian, độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mày phẳng lì 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng tầm 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vày ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái hướng với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, lâu năm với độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều hoạt động của phân tử đem điện

B. Chiều của đàng mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nguyên tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mày phẳng lì chứa chấp loại năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

D. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK