Miễn Trừ Trách Nghiệm

Những thông tin mà tuyenquangkhcn.org.vn đưa ra đều là tổng hợp thông tin được đội ngũ của chúng tôi thu thập, biên soạn và luôn cập nhập theo chiều hướng tốt nhất cho người dùng. Chúng tôi không đảm cho bất cứ vấn đề pháp lý hoặc đại diện pháp lý cho bất cứ hình thức nào cho mức độ chính xác của thông tin. Bất cứ sự tin cậy về thông tin chúng tôi đảm bảo đều không có bởi nó có thể gây ảnh hưởng đến mục đích sử dụng và tác động không mong muốn đến người tiếp nhận thông tin.

Trong bất cứ trường hợp nào dù mong muốn hay không chúng tôi đều sẽ không chịu trách nghiệm về hậu quả hay trách nghiệm trong quá trình bạn sử dụng website.

Người dùng có thể click vào các đường dẫn có trên trang web nhưng có những liên kết ngoài (quảng cáo, spam,..) chúng tôi không thể kiểm soát chúng bởi vậy việc click vào đường dẫn ngoài có gây ảnh hưởng đến bạn thế nào chúng tôi không chịu trách nghiệm. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi click vào một đường link lạ trên trang.

Tuyenquangkhcn.org.vn có trách nghiệm cập nhật và duy trì website hoạt động ổn định. Đối với bất cứ lỗi truy cập từ phía bạn chúng tôi không có quyền can thiệp và có trách nghiệm với điều đó.