mẫu 3.14 đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ở bài viết trước, Tin tức kế toán đã hướng dẫn các bạn “Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu 2017”. Bài viết này Tin tức kế toán sẽ chia sẻ với  các bạn “Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14” (được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC) để gửi lên cơ quan thuế.

>> Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu 2017
>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Bạn đang xem: mẫu 3.14 đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…… tháng…… năm……………

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT
(tự in, đặt in)

Kính gửi: …..Tên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trực tiếp…..

Tên người nộp thuế: )….
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ nhận thông báo thuế:……………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Cố định: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Di động: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện pháp luật:………………………………………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động/ Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………………
      Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi đề nghị ………………………………..  chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn  Giá trị gia tăng đặt in.
     Chúng tôi cam đoan sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in đúng quy định của pháp luật.
     Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tê, chức vụ; đóng dấu (nếu có))

Mời các bạn tải mẫu 3.14 tại đây: Mẫu-3.14

> Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu 2017
>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

Dich vu ke toan tron goi so 1

Xem thêm: ch3 ch2 oh + cuo

? Chuyên trang kế toán:    www.tuyenquangkhcn.org.vn

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in mẫu 3.14, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

Xem thêm: khoa quốc tế đại học ngoại thương

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính