kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan vô dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha chế Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 rất có thể người sử dụng sắt kẽm kim loại nào là thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha chế sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko đích thị trong số tuyên bố mặt mày dưới?
 • Phương trình chất hóa học nào là tại đây lý giải được câu châm ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại tính năng với nước tạo ra hỗn hợp bazơ là:
 • Trường thích hợp nào là sau đây dẫn đến kết tủa sau thời điểm phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH rất có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học vô sản phẩm nào là sau đây?
 • Cấu hình electron nào là sau đó là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình nào là tại đây đúng?
 • Khí X được pha chế và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được dẫn đến kể từ phản xạ chất hóa học nào là sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm tính năng với nước (dư). Sau phản xạ chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng vô nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau, tao rất có thể người sử dụng dung dịch:
 • Quặng nào là tại đây sở hữu chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian tham sở hữu câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vị hỗn hợp HNO3 đặc rét dư, chiếm được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất nào là tại đây một vừa hai phải phản xạ với NaOH một vừa hai phải phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại nào là tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha chế vị cách thức nào là sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko tính năng với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua láo thích hợp rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y.
 • Một khuôn mẫu nước cứng sở hữu chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm khuôn mẫu nước cứng bên trên là
 • Người tao thông thường người sử dụng láo thích hợp tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha chế một lượng nhỏ Fe nhằm hàn đàng ray.
 • Phản ứng ko tạo ra FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl sở hữu màng ngăn xốp một thời hạn, chiếm được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tính năng với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al vô hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH chiếm được hỗn hợp A. Kết luận nào là sau đó là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vô hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 20g kết tủa.
 • Những hóa học tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học nào là trong số hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn vô 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho láo thích hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vô hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) chiếm được hỗn hợp X.
 • Cho phụ thân hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với thành phẩm thực nghiệm thân thiện bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol láo thích hợp X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 chiếm được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam láo thích hợp bao gồm Fe3O4 và FeCO3 vô hỗn hợp H2SO4 đặc, rét dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA