invite là gì

Invite vô giờ Anh một vừa hai phải là 1 động kể từ, một vừa hai phải là 1 danh kể từ nữa bại liệt. quý khách vẫn biết toàn bộ những cấu hình Invite chưa? Không với gì trở ngại đâu. Bài viết lách tại đây của Step Up tiếp tục cung ứng cho mình không thiếu thốn kỹ năng và kiến thức về cấu hình Invite, nằm trong coi nhé! 

1. Định nghĩa Invite

Khi là động từ, Invite Có nghĩa là “mời” ai bại liệt làm cái gi. 

Bạn đang xem: invite là gì

Ví dụ: 

 • Let’s invite John vĩ đại our party!
  Hãy chào John cho tới buổi tiệc của tất cả chúng ta đi!
 • You are invited vĩ đại join the press.
  Bạn được chào nhập cuộc cuộc họp báo. 
 • The singer often invites some of his fans vĩ đại his house.
  Chàng ca sĩ thông thường chào một trong những người yêu thích của anh ấy ấy cho tới căn nhà. 

cau truc invite

Được sử dụng thấp hơn là Invite ở dạng danh từ, đem tức thị “lời mời”. 

Ví dụ:

 • I didn’t get an invite vĩ đại their wedding.
  Tôi không sở hữu và nhận được câu nói. chào cho tới ăn hỏi của mình.

Thông thông thường, nhằm nói đến câu nói. chào (dạng viết lách hoặc nói), tất cả chúng ta tiếp tục sử dụng danh kể từ Invitation. 

2. Cách dùng cấu hình Invite vô giờ Anh

Trong phần này, Step Up tiếp tục reviews với chúng ta những cấu hình Invite khi ở dạng động kể từ nha.

2.1 Cấu trúc Invite với động từ

Ở dạng dữ thế chủ động, tao với cấu hình Invite sau:

S + invite + O + vĩ đại V 

Ý nghĩa: Ai chào ai bại liệt thực hiện gì 

Ví dụ:

 • His family invited má vĩ đại stay with them for a few days.
  Gia đình anh ấy chào tôi ở lại với chúng ta vài ba ngày. 
 • We can invite Mary vĩ đại join this project. 
  Chúng tao rất có thể chào Mary nhập cuộc vô dự án công trình chuyến này.
 • My sister invited Ho Ngoc Ha vĩ đại sing at her wedding. 
  Chị gái tớ chào Ho Ngoc Ha nhằm hát bên trên ăn hỏi của cô ý ấy. 

cau truc invite

Ở dạng câu bị động, tao vẫn sử dụng cấu hình Invite với vĩ đại V:

S + vĩ đại be invited + vĩ đại V

Ý nghĩa: Ai này được chào thực hiện gì

Ví dụ:

 • I was invited vĩ đại attend the meeting.
  Tôi đang được chào tham gia cuộc họp.
 • Are you invited vĩ đại present in this conference?
  Bạn giành được chào thuyết trình vô hội thảo chiến lược chuyến này không? 
 • 8000 people will be invited vĩ đại join this các buổi party.
  8000 người sẽ tiến hành chào nhập cuộc buổi tiệc này. 
Xem thêm: Hiểu ngay lập tức cấu hình Offer vô giờ Anh

2.2 Cấu trúc Invite với danh từ

Khi ham muốn biểu diễn mô tả câu nói. chào cho tới đâu, hoặc câu nói. chào mang lại việc gì tao sử dụng cấu hình bên dưới đây:

S + invite + O + vĩ đại + N
S + invite + O + for + N 

Ý nghĩa: Ai chào ai cho tới đâu/Ai chào ai mang lại việc gì. 

Ví dụ: 

 • She invited a lot of people vĩ đại her graduation ceremony.
  Cô ấy chào rất đông người cho tới lễ đảm bảo chất lượng nghiệp. 
 • They’ve invited us for dinner on Saturday.
  Họ vẫn chào Cửa Hàng chúng tôi mang lại bữa tối vô loại 7. 
 • Candidates who passed the written test will be invited for an interview.
  Những sỹ tử vẫn băng qua bài bác ganh đua viết lách sẽ tiến hành chào phỏng vấn. 

Trong nhiều tình huống, tao rất có thể sử dụng TO hoặc FOR đều chính nha. 

3. Lưu ý khi dùng cấu hình Invite vô giờ Anh

Vì dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực của Invite đều lên đường với TO V (khi lên đường với danh kể từ thì fake tiêu cực như bình thường) nên đấy là một cấu hình khá đơn giản và giản dị và dễ dàng ghi nhớ.

Hãy lưu ý Invite lên đường với TO V là được rồi nè. 

Ngoài rời khỏi, với một trong những cấu hình Invite không giống như:

 • invite somebody in: chào ai bại liệt vô nhà
 • invite somebody over: chào ai bại liệt qua loa nhà

cau truc invite

Xem thêm: một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà

Ví dụ: 

 • We should invite him over vĩ đại our place for lunch.
  Chúng tao nên chào anh ấy qua loa căn nhà nhằm ăn trưa.
 • The neighbour usually invites my dad in for coffee when my dad walks by.
  Chú láng giềng thông thường xuyên chào tía tôi vào trong nhà nhằm tu coffe khi bửa tôi lên đường ngang qua
 • I will hold a các buổi party tonight at my house. Let’s invite some people over.
  Tớ tiếp tục tổ chức triển khai một buổi tiệc tối ni trong nhà. Hãy chào một trong những người qua loa nha.
Xem thêm: Giỏi ngay lập tức cấu hình would you lượt thích vô 5 phút

4. Bài tập luyện về cấu hình Invite vô giờ Anh

Để chắc thêm thì nên rèn luyện một ít với cấu hình Invite nha.

Bài 1: Chọn đáp án chính vô khu vực trống:

1. Do you invite MTP ______ tonight? 

A. perform
B. vĩ đại perform
C. performing

2. I got ______ invite yesterday! 

A. an
B. to
C. for

3. All the mums and dads are invited ______ the school play.

A. an
B. to
C. for

4. They’ve ______ 80 guests vĩ đại the wedding.

A. invite
B. inviting
C. invited

5. Architects were invited ______  their designs for a new thành phố hall.

A. submit
B. submitting
C. vĩ đại submit

Bài 2: Điền kể từ vô khu vực trống

1. Do you receive ______ invite vĩ đại the meeting? 

2. The quấn invited us ______ his birthday các buổi party. 

3. The customers ______ invited _______ try the new product. 

4. It’s hard vĩ đại invite Binz ______ sing. 

5. I should invite my boyfriend ______ vĩ đại meet my parents.

Đáp án:

Bài 1: 

1. B
2. A
3. B
4. C
5. C

Bài 2:

1. an
2. vĩ đại
3. are/to
4. vĩ đại
5. over

 

Trên đấy là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu hình Invite bạn phải gồm những: khái niệm, cách sử dụng, Note và bài bác tập luyện rèn luyện với giải. Step Up kỳ vọng nội dung bài viết sẽ có được ích cho mình nha. 

Xem thêm: in the past the and engagement ceremonies took place one or two years before the wedding