in front of nghĩa là gì

In front of tức thị gì? In front of được hiểu thế nào vô giờ đồng hồ Anh? Cùng Cửa Hàng chúng tôi mò mẫm hiểu về chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng của in front of vô nội dung bài viết sau đây. 

In front of tức thị gì

Bạn đang xem: in front of nghĩa là gì

In front of tức thị gì?

In front of thông thường được hiểu theo gót nghĩa đơn giản và giản dị là ở đằng trước. Cụm kể từ này được dùng nhằm nói đến ai cơ hoặc một chiếc gì cơ đứng trước một sự vật rõ ràng, chúng ta đang được đương đầu với nó, phía đằng trước nó hoặc sát với phần phía đằng trước của chính nó. 

Câu ví dụ về in front of:

 • She sat down in front of her dressing-table mirror to tát look at herself. – Cô ngồi xuống trước gương bàn make up để xem lại chủ yếu bản thân. 
 • Something darted out in front of my siêu xe, and my siêu xe hit it. – Một cái gì cơ lao rời khỏi phía đằng trước xe pháo của tôi, và xe pháo của tôi tiếp tục đâm vô nó. 
 • A police siêu xe was parked in front of the house. – Một con xe công an tiếp tục đậu trước cửa ngõ ngôi nhà.

Từ đồng nghĩa tương quan của in front of: Before, preceding,…

In front of nằm trong được dùng nhằm nói đến việc thực hiện hoặc trình bày điều gì cơ trước mặt mũi người không giống, các bạn thực hiện hoặc trình bày điều này khi chúng ta xuất hiện.

Ví dụ: 

 • They never argued in front of their children. – Họ ko khi nào tranh giành cãi trước mặt mũi con cháu. 
 • I don’t want you swearing in front of my kids. – Tôi không thích các bạn chửi thề thốt trước mặt mũi những con cái tôi. 

Từ đồng nghĩa: In the presence of, before, in the sight of,…

Front of tức thị gì

Front of tức là ở phía đằng trước hoặc ở địa điểm đứng vị trí số 1 vô một cuộc ganh đua, cuộc đua.

Ví dụ:

 • We took turns sitting in front. – Chúng tôi thay cho phiên nhau ngồi phía đằng trước.
 • She’s still in front, but the other runners are catching up to tát her. – Cô ấy vẫn ở phía đằng trước, tuy nhiên những người dân chạy không giống đang được đuổi theo kịp cô ấy.
 • She’s still out in front. – Cô ấy vẫn ở phía đằng trước.

In front of cơ hội dùng

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

In front of cơ hội dùng

In front of vô giờ đồng hồ Anh – Anh được dùng cho những sự khiếu nại, hiện tượng kỳ lạ tuy nhiên các bạn đang được tiến hành hành vi. Để nắm rõ rộng lớn về kiểu cách dùng giới kể từ in front of tất cả chúng ta rất có thể mò mẫm hiểu giới kể từ này trải qua những ví dụ sau:

 • The little siêu xe pulled out in front of them. – Chiếc xe pháo nhỏ tấp vô trước mặt mũi chúng ta.
 • He parked the truck in front of the house and headed down the hill. – Anh tớ đậu con xe vận chuyển trước cửa ngõ ngôi nhà và trở xuống cồn.
 • The one in front of him passed out. – Người trước mặt mũi anh tớ tiếp tục ngất chuồn.
 • Did you chew her out in front of everyone? – quý khách hàng tiếp tục mắng cô ấy trước mặt mũi từng người?
 • So you kissed bầm in front of her. – Vì vậy, các bạn tiếp tục thơm tôi trước mặt mũi cô ấy.
 • It was lượt thích standing in front of a bonfire. – Nó tựa như đứng trước gò lửa.
 • A siêu xe was parked in front of bầm, an old Ford. – Một cái xe hơi đang được đậu trước mặt mũi tôi, một cái Ford cũ.
 • The man with purple eyes knelt in front of her. – Người con trai sở hữu hai con mắt color tím quỳ xuống trước mặt mũi cô.
 • Two large men stood in front of the door across the hall. – Hai người con trai to tát rộng lớn đứng trước ô cửa mặt mũi cơ hiên chạy.
 • On Christmas Eve, we sit in front of the fire and take turns reading Christmas stories. – Trong tối Giáng sinh, Cửa Hàng chúng tôi ngồi trước gò lửa và thay cho nhau phát âm truyện Giáng sinh.
 • Trong tối Giáng sinh, Cửa Hàng chúng tôi ngồi trước gò lửa và thay cho nhau phát âm truyện Giáng sinh.
 • Jonny stopped in front of him and stared. – Jonny tạm dừng trước mặt mũi anh và nhìn chằm chằm.
 • I know you would stand beside bầm – maybe even in front of bầm with the intent of protecting bầm. – Tôi biết các bạn sẽ đứng ở bên cạnh tôi – thậm chí còn rất có thể trước mặt mũi tôi với ý muốn đảm bảo tôi.
 • How could he vì thế such a thing in front of Jonathan… and where was Jonathan? – Sao anh tớ rất có thể thực hiện một điều vì vậy trước mặt mũi Jonathan… và Jonathan đang được ở đâu?
 • When they finally got on the plane, she and Jonathan had a window seat – Jonathan in front of her. – Cuối nằm trong khi chúng ta tiếp tục lên máy cất cánh, cô và Jonathan tiếp tục sở hữu một ghế ngồi mặt mũi hành lang cửa số – Jonathan trước mặt mũi cô.
 • She planted both on the nightstand in front of Lisa. – Cô ấy trồng cả nhị bên trên tủ đầu chóng trước mặt mũi Lisa.
 • I was surprised to tát notice the vehicle lent to tát Howie was no longer parked in front of his door. – Tôi sửng sốt khi nhận ra con xe mang đến Howie mượn không hề đậu trước cửa ngõ ngôi nhà anh ấy nữa.
 • She looked away fast for fear of the sizzling xanh rì gaze and dropped to tát her knees in front of Darian, pulling his hands from his face to tát see the wound. – Cô vội vã nhìn chuồn nơi khác vì như thế kinh hồn ánh nhìn xanh rì lam lóa mắt và khuỵu gối xuống trước mặt mũi Darian, kéo tay anh thoát ra khỏi mặt mũi nhằm coi chỗ bị thương.
 • He came back from a trip down there one time and was upset because he said Uncle Fabrice treated him lượt thích a dunce in front of customers. – Một lượt anh tớ về bên sau đó 1 chuyến du ngoạn bên dưới cơ và vô cùng bực bản thân vì như thế anh tớ bảo rằng chú Fabrice tiếp tục đối đãi với anh tớ như 1 thằng ngu trước mặt mũi người sử dụng.
 • Maybe they would both think about it before they jumped at each other next time – especially in front of the children. – Có lẽ cả nhị tiếp tục suy nghĩ về điều này trước lúc chúng ta nhảy vô nhau lượt sau – nhất là trước mặt mũi trẻ nhỏ.

Thông tin cậy, cơ hội dùng một số trong những giới kể từ khác

Thông tin cậy, cơ hội dùng một số trong những giới kể từ khác

At the front of là gì

At the front of tức là ở phía đằng trước và nó ý nghĩa tương tự với in front of. At the front of thông thường được dùng nhằm chỉ địa điểm kha khá của Cửa Hàng chúng tôi với những địa điểm không giống. Như vậy thông thường ở một điểm vô như cửa chính hoặc sát hành vi.

 • They stood at the front of the crowd. – Họ đứng trước chỗ đông người.
 • At the front of the house – Tại phía đằng trước của căn nhà.

Behind tức thị gì

Behind vô giờ đồng hồ Anh thông thường được hiểu là hâu phương. Behind thông thường được dùng nói đến vật gì cơ, ai cơ ở hâu phương của người nào cơ hoặc vật gì cơ. 

Ví dụ:

 • Close the door behind you. – Đóng cửa ngõ sau sườn lưng các bạn.
 • The warehouse is behind the store. – Nhà kho ở hâu phương siêu thị. 
 • The letter had fallen behind the desk. – Bức thư tiếp tục rơi sau bàn thao tác làm việc. 
 • She ran off and hid behind a tree. – Cô ấy quăng quật chạy và trốn sau một chiếc cây. 
 • The sun peeped out from behind the clouds. – Mặt trời ló dạng sau những đám mây. 

Behind cũng rất được dùng nhằm nói đến ai cơ, vật gì cơ chậm trễ rộng lớn hoặc xoàng thành công xuất sắc rộng lớn ai cơ hoặc vật gì cơ.

Ví dụ: 

 • Our team is 3 points behind the winners. – Đội của tất cả chúng ta xoàng group thành công 3 điểm.
 • The building work is already behind schedule (= late). – Công việc thi công đã biết thành chậm trễ đối với plan (= muộn).

Next to tát tức thị gì

Next to tát thông thường được hiểu là kế tiếp mặt mũi, tức thì sau hoặc ngay tắp lự kề với ai cơ, vật gì cơ.

Xem thêm: xét học bạ đại học sư phạm tphcm 2022

Ví dụ: 

 • Enjoys living next to tát the ocean. – Thích sinh sống ở bên cạnh biển.
 • Next to tát the war, the flagging economy was the biggest chiến dịch issue. – Mé cạnh cuộc chiến tranh, nền tài chính cờ hoa là yếu tố lớn số 1 của chiến dịch.
 • We sat next to tát each other. – Chúng tôi ngồi cạnh nhau.
 • Next to tát skiing my favorite sport is skating. – Mé cạnh trượt tuyết môn thể thao yêu thương quí của tôi là trượt băng.
 • The horse came next to tát last (= the one before the last one) in the race. – Con ngựa cho tới sau nằm trong (= con cái trước con cái cuối cùng) vô cuộc đua.

Trên đó là tổ hợp những vấn đề cơ bạn dạng về in front of nghĩa là gì nằm trong cách sử dụng in front of. Hy vọng rằng trải qua nội dung bài viết của Cửa Hàng chúng tôi những các bạn sẽ hiểu rộng lớn về in front of nghĩa là gì với những giới kể từ tương quan không giống. 

Xem thêm: Badminton tức thị gì? Tìm hiểu về badminton vô giờ đồng hồ Anh