i haven't enjoyed myself so much for years

I haven't enjoyed myself so sánh much for years.

A. It's years since I enjoyed myself so sánh much.

Bạn đang xem: i haven't enjoyed myself so much for years

B. It's years since I have enjoyed myself so sánh much.

C. It was years since I had enjoyed myself so sánh much.

D. It has been years since I have enjoyed myself so sánh much.

Đáp án A

Cấu trúc S + thì HTHT (phủ định) + khoảng thời gian/mốc thời gian dối = It is + khoảng thời gian/mốc thời gian dối + since + S + V quá khứ
Đáp án A chuẩn xác về mặt cấu trúc

Huỳnh Phú sai :()

. 17/06/2018

Đỗ Đại Học Đau óc phết

. 12/10/2017

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Nguyễn Tiến Chuẩn cấu tạo nhưng mà nghĩa thì ko chuẩn

. 22/09/2017

Bại Não Fralone vận dụng theo gót cấu tạo thì đáp án A chuẩn chỉnh cấu tạo nhất các bạn nhé . 14/1/2017

. 14/01/2017

Bại Não Fralone tiếp tục vài ba năm rồi kể từ khi tôi tiếp tục rất rất lý tưởng với bạn dạng đằm thắm bản thân đem nghĩa tương tự với tôi dường như không thấy lý tưởng với bạn dạng đằm thắm bản thân vài ba năm đấy các bạn . 14/1/2017

. 14/01/2017

Đặng Luân dịch câu A tức thị lý tưởng nhưng mà mod . 14/1/2017

2 Trả tiếng . 14/01/2017

Duyên Lê Try Tôi tiếp tục k cảm nhận thấy lý tưởng với chủ yếu bạn dạng đằm thắm khoảng tầm vài ba năm. 22/10/2016

. 22/10/2016

Nguyễn Anh Thư dịch là gì vậy mn . 22/10/2016

2 Trả tiếng . 22/10/2016

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

Nguyễn Quang Thắng đích thị rồi các bạn ạ . 26/9/2016

. 26/09/2016

700 uk . 25/9/2016

. 25/09/2016

Vũ Thị Đượm it is là cố định và thắt chặt ạ . 25/9/2016

2 Trả tiếng . 25/09/2016