học viện công nghệ bưu chính viễn thông học phí

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 6 mon 6 năm 2022 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra về sự phát hành Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non;

Căn cứ Quyết tấp tểnh số 37/QĐ-HV ngày 18 mon 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông về sự phát hành Quy chế tuyển chọn sinh ĐH chủ yếu quy;

Bạn đang xem: học viện công nghệ bưu chính viễn thông học phí

Thực hiện nay nội dung văn bạn dạng số 1919/BGDĐT-GDĐH  ngày 28 tháng bốn năm 2023 về sự chỉ dẫn công tác làm việc tuyển chọn sinh ĐH, tuyển chọn sinh cao đẳng Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông thông tin Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những nội dung  của Đề án tuyển chọn sinh ĐH hệ chủ yếu quy năm 2023 của Học viện như sau:

1. Mục 4 vô Mục II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY của Đề án tuyển chọn sinh được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật như sau:

1.4 Chỉ xài tuyển chọn sinh: Chỉ xài tuyển chọn sinh theo dõi ngành, theo dõi từng cách thức xét tuyển

Tổng chỉ xài là 4.345, trong đó tiêu chí tuyển chọn sinh của 02 Thương hiệu giảng dạy như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

Địa chỉ: Km10 Phố Nguyễn Trãi, Phường Mộ Lao, Quận HĐ Hà Đông, Tp. Hà Nội

 SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM  (Mã trường: BVS)

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

2. Mục 10 vô Mục II TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật như sau:

1.10 Học phí dự loài kiến với SV chủ yếu quy, trong suốt lộ trình tăng chi phí khóa học tối nhiều cho tới từng năm (nếu có)

  • Học phí chuyên môn đại hệ chủ yếu quy lịch trình đại trà phổ thông năm học tập 2023-2024: tầm kể từ khoảng chừng 24,5 triệu đồng cho tới 27,8 triệu đồng/năm tùy từng từng ngành học;
  • Học phí lịch trình rất chất lượng chuyên môn ĐH ngành Công nghệ vấn đề năm học tập 2023-2024: tầm khoảng chừng 42 triệu đồng/năm;
  • Học phí lịch trình Cử nhân Công nghệ vấn đề kim chỉ nan phần mềm năm học tập 2023-2024: tầm khoảng chừng 30,5 triệu đồng/năm.“

3. Bổ sung điểm c) của mục 1.11 trong Mục II TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY được bổ sung cập nhật như sau:

1.12.1. Chương trình rất chất lượng ngành Công nghệ thông tin

c) Năm 2023, Học viện tuyển chọn sinh 100 chỉ xài vào chương trình rất chất lượng chuyên môn ĐH ngành Công nghệ thông tin (chương trình rất chất lượng do Học viện tự động xác định).

  • Đối tượng tuyển chọn sinh: Đối tượng dự tuyển chọn được xác lập bên trên thời khắc xét tuyển chọn (trước Khi công phụ vương sản phẩm xét tuyển chọn chủ yếu thức), bao gồm: các sỹ tử đang được thừa nhận chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông (THPT) của VN hoặc đem vì thế chất lượng nghiệp của quốc tế được thừa nhận chuyên môn tương tự hoặc tiếp tục đem vì thế chất lượng nghiệp trung cung cấp ngành nghề nghiệp nằm trong phụ thuộc group ngành dự tuyển chọn và tiếp tục hoàn thành xong đầy đủ đòi hỏi lượng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống cung cấp trung học phổ thông theo dõi quy tấp tểnh của pháp lý và mong muốn theo dõi học tập lịch trình rất chất lượng.
  • Phương thức tuyển chọn sinh:

+)  Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo dõi mã ngành riêng biệt (7480201_CLC) tương tự động như xét tuyển chọn những ngành giảng dạy đại trà;

+) Thí sinh đem nguyện vọng tiếp tục ĐK xét tuyển chọn Chương trình Chất lượng cao ngành công nghệ thông tin theo dõi mã ĐK xét tuyển chọn (ĐKXT) là 7480201 _CLC với những tổng hợp xét tuyển chọn là Toán, Lý, Hóa (mã A00); Toán, Lý, Anh (mã A01) bên trên Hệ thống tuyển chọn sinh cộng đồng của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

+)  Nguyên tắc xét tuyển chọn tương tự động như xét tuyển chọn những ngành giảng dạy đại trà phổ thông.”

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

4. Các nội dung vấn đề không giống vô Đề án tuyển chọn sinh đều bất biến.

Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông van lơn trân trọng thông báo!

Hải Lý