hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 69,638

A. độ sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. độ sáng bị hạn chế độ mạnh khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

C. độ sáng bị hắt lại môi trường thiên nhiên cũ khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

D. độ sáng bị thay cho thay đổi sắc tố khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng lạ độ sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi bằng phẳng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên đem phân tách suất n, sao cho tới tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại liệt góc cho tới i được xem theo đuổi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên bại liệt ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh anh flin là 1 trong những,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK