heating là gì

Khái Niệm

  1. Gia Nhiệt Heating
    Gia nhiệt độ Heating là hỗ trợ nhiệt độ lượng mang đến đối tượng người tiêu dùng nhằm đối tượng người tiêu dùng cơ tăng nhiệt độ chừng kể từ nhiệt độ chừng thấp rộng lớn (T1) lên nhiệt độ chừng cao hơn nữa (T2).Với T2>T1.
    ví dụ: Đun 1m3 nước kể từ 25C lên 100C.
Bieu tự gia nhiet
Bieu tự gia nhiet
Biểu vật gia nhiệt
  1. Duy Trì Nhiệt ( Heat Trace)
    Duy trì nhiệt độ là hỗ trợ lượng nhiệt độ nhằm bù đắp điếm lại lượng nhiệt độ bị thất lạc cút tự quy trình lan nhiệt độ rời khỏi môi trường thiên nhiên , hỗ trợ cho nhiệt độ chừng lúc đầu được giữ lại ổn định tấp tểnh. T2=T1.
    Ví dụ: Duy trì 1m3 nước rét 80C nhằm nó không trở nên giảm nhiệt theo đuổi thời hạn.
biểu vật giữ lại nhiệt
biểu vật giữ lại nhiệt
biểu vật giữ lại nhiệt

Thiết Bị Sử Dụng

1/ Gia Nhiệt Heating
Để gia nhiệt độ, tất cả chúng ta sử dụng những khí giới gia nhiệt độ hiệu suất cao ( Heater, Heat exchanger, blower, boiler…) nhằm hỗ trợ nhiệt độ mang đến đối tượng người tiêu dùng cần thiết gia nhiệt độ.
Đạc điểm của những thiệt bị này là hiệu suất lan nhiệt độ rộng lớn mặt hàng kW, tỷ lệ lan nhiệt độ (Watt/cm2) cao.
Sản Phẩm Liên quan>>

gia nhiệt độ heater
gia nhiệt độ heater
Gia nhiet heater

2/ Duy Trì Nhiệt Heat Trace
Để giữ lại nhiệt độ của đối tượng người tiêu dùng, tớ sử dụng những khí giới đem hiệu suất lan nhiệt độ vừa vặn đầy đủ bù lại lượng nhiệt độ tuy nhiên đối tượng người tiêu dùng bị thất lạc, hiệu suất của những khí giới này thông thường là nhỏ bên dưới 100wat/m.
Sản phẩm liên quan>>

Bạn đang xem: heating là gì

Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

dây giữ lại nhiệt độ Heat Trace
dây giữ lại nhiệt độ Heat Trace
Dây giữ lại nhiệt độ Heat Trace