hàm bình phương trong excel

Các người mua hàng muốn tính hàm bình phương nhập Excel mà vẫn ko rõ cách tính như nào, sử dụng hàm gì, cú pháp rời khỏi sao để có thể tính ? Hãy tham ô khảo bài viết dưới phía trên của chúng tôi ngày thời điểm ngày hôm nay để biết hàm bình phương nhập excel là gì đồng thời toán tử “^” dùng thế nào nhé!

Cú pháp hàm bình phương nhập Excel

=POWER(number,power)

Bạn đang xem: hàm bình phương trong excel

Trong đó:

– number : số cơ sở, là đối số bắt buộc phải có ko thể thiếu, là số mà người mua hàng cần lũy thừa hoặc bình phương; number là một số thực bất kì.

– power : hàm mũ mà người mua hàng muốn nâng giá trị số number theo dõi lũy thừa, là đối số bắt buộc, nếu như người mua hàng muốn tính hàm bình phương thì power ở phía trên sẽ bằng 2.

Lưu ý :

Bạn có thể dùng toán tử “^” thay cho thế mang lại hàm POWER để tính bình phương của một số.

Ví dụ minh họa mang lại hàm bình phương nhập Excel

– Sử dụng hàm POWER để tính bình phương nhập Excel.

Nếu người mua hàng muốn tính bình phương của 6 và 2 sử dụng hàm POWER thì các người mua hàng nhập vào dù tính hàm như sau =POWER(6,2)

=> Hàm POWER sẽ trả về giá trị là :

hàm bình phương trong excel là gì

POWER – tính hàm bình phương

Các người mua hàng cũng có thể tham ô chiếu đến các dù có chứa giá trị điền sẵn từ trước thay cho vì phải nhập số trực tiếp vào hàm POWER như hình dưới đây

– Sử dụng toán tử “^” để tính hàm bình phương nhập Excel

Ta có phép toán tính giá trị bình phương của 7 với 2.

Các các bạn nhập công thức =7^2, như vậy chúng ta tiếp tục tính bình phương của 7 và sẽ có SERP là 49.

hàm bình phương trong excel 2007

Sử dụng toán tử “^” để tính bình phương hoặc lũy thừa

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

Lưu ý:

Trước ngẫu nhiên một luật lệ toán này nhập Excel, chúng ta cần cần ghi chép lốt “=”. Nếu ko viết thì phép toán Excel sẽ không còn thể triển khai.

Cú pháp hàm tổng bình phương nhập Excel

=SUMSQ(number1,number2,…)

Trong đó :

– number1 là đối số bắt buộc.

– number2,… : là tham ô số tùy chọn, là đối số tiếp theo dõi mà người mua hàng muốn tính tổng bình phương, chứa tối nhiều 255 đối số number.

Lưu ý:

– Giá trị number có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tham ô số có chứa số

– Với number là giá trị logic, là số hoặc kiểu hiển thị văn bản mang lại số sẽ được tính Khi nhập trực tiếp nhập công thức.

– Với number là mảng hoặc tham ô chiếu chỉ các giá trị số nhập mảng sẽ được tính còn giá trị logic, văn bản, dù trống hoặc giá trị bị lỗi thì phép toán sẽ dừng lại.

– Trường hợp mà các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi thì sẽ ko thể chuyển đổi thành số.

Ví dụ:

– Tại dù cần thiết tính nhập công thức: =SUMSQ().

hàm tổng bình phương nhập excel

– Nhấn Enter -> độ quý hiếm trả về là:

hàm tổng bình phương nhập excel - SUMSQ

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng anh pdf

– Tương tự động sao chép công thức cho những độ quý hiếm còn sót lại được kết quả:

tính tổng bình phương nhập excel

Trên đó là chỉ dẫn và một trong những lưu ý nhập quy trình thao tác làm việc với hàm bình phương nhập Excel và hàm tổng bình phương nhập Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích mang lại người mua hàng đọc!