góc nội tiếp chắn nửa đường tròn


1. Định nghĩa Góc nội tiếp là góc đem đỉnh phía trên lối tròn trặn và nhì cạnh rời lối tròn trặn cơ.

1. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Định nghĩa góc nội tiếp

Bạn đang xem: góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

- Góc nội tiếp là góc đem đỉnh phía trên lối tròn trặn và nhì cạnh chứa chấp nhì chạc cung của lối tròn trặn cơ.

- Cung nằm bên cạnh vô góc nội tiếp được gọi là cung bị khuất.

Ví dụ: Trên hình \(1\), góc $\widehat {ACB}$ là góc nội tiếp chắn cung \(AB\)

Định lý

Trong một lối tròn trặn, số đo của góc nội tiếp bởi nửa số đo của cung bị khuất.

Ví dụ: Trên hình \(1\), số đo góc $\widehat {ACB}$ bởi nửa số đo cung nhỏ \(AB\) .

Hệ quả

Trong một lối tròn:

a) Các góc nội tiếp cân nhau chắn những cung cân nhau.

b) Các góc nội tiếp nằm trong chắn một cung hoặc chắn những cung cân nhau thì cân nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ rộng lớn hoặc bởi $90^\circ $) đem số đo bởi nửa số đo góc ở tâm nằm trong chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa lối tròn trặn là góc vuông.

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Chứng minh những tam giác đồng dạng, hệ thức về cạnh, nhì góc cân nhau, những đoạn trực tiếp bởi nhau

Phương pháp:

Ta hay được sử dụng hệ quả

Trong một lối tròn:

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

a) Các góc nội tiếp cân nhau chắn những cung cân nhau.

b) Các góc nội tiếp nằm trong chắn một cung hoặc chắn những cung cân nhau thì cân nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ rộng lớn hoặc bởi $90^\circ $) đem số đo bởi nửa số đo góc ở tâm nằm trong chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa lối tròn trặn là góc vuông.

Dạng 2: Chứng minh hai tuyến đường trực tiếp vuông góc, tuy vậy tuy vậy. Tính chừng lâu năm, diện tích

Phương pháp:

Ta dùng hệ trái khoáy nhằm suy rời khỏi những góc cân nhau kể từ cơ chứng tỏ theo đòi đòi hỏi câu hỏi.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.