east là gì

Nhiều các bạn vướng mắc thương hiệu giờ đồng hồ anh của những nước bên trên trái đất gọi thế nào. Liên quan liêu cho tới chủ thể này, Vui mỉm cười lên sẽ hỗ trợ chúng ta biết nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì, phiên âm và cơ hội phát âm thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng tiếp tục thể hiện thương hiệu của một số trong những vương quốc thông dụng không giống nhằm chúng ta tìm hiểu thêm Khi mong muốn gọi thương hiệu.

 • Nước Mi-an-ma giờ đồng hồ anh là gì
 • Nước Bờ-ru-nây giờ đồng hồ anh là gì
 • Nước Philipines giờ đồng hồ anh là gì
 • Nước Sing-ga-po giờ đồng hồ anh là gì
 • Nước Ma-lay-si-a giờ đồng hồ anh là gì
Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì
Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì

Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì

Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh viết lách là East Timor, phiên âm phát âm là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

East Timor /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

Bạn đang xem: east là gì

https://tuyenquangkhcn.org.vn/wp-content/uploads/2022/04/East-Timor.mp3

Để vạc âm đích thị kể từ East Timor này chúng ta chỉ việc nghe vạc âm chuẩn chỉnh vài ba thứ tự tiếp sau đó kết phù hợp với phát âm phiên âm là rất có thể đơn giản vạc âm được đích thị kể từ. Nếu các bạn chưa chắc chắn phát âm phiên âm của kể từ East Timor thì rất có thể coi nội dung bài viết Hướng dẫn phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp phát âm nhé. Hình như, với 1 chú ý nhỏ này là East Timor là tên gọi vương quốc (tên riêng) nên những lúc viết lách chúng ta hãy viết lách hoa vần âm thứ nhất (E và T).

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì
Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì

Phân biệt East Timor và Timor Leste

Nhiều các bạn thường bị lầm lẫn thân ái East Timor và Timor Leste, nguyên vẹn nhân vì thế vô một số trong những kỳ đài hội như Seagame vẫn thấy đoàn đại biểu của nước Đông Timor nỗ lực biển cả thương hiệu là Timor Leste. Thực đi ra thì tên thường gọi Timor Leste là tên thường gọi phiên âm bám theo giờ đồng hồ Bồ Đào Nha,còn East Timor là tên thường gọi bám theo giờ đồng hồ anh. Quý Khách gọi thương hiệu Theo phong cách nào thì cũng đều đích thị chứ không cần hề sai.

Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì
Nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì

Tên của một số trong những vương quốc không giống bên trên thế giới

 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc nước Đông-ti-mo giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp là East Timor, phiên âm phát âm là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/. Khi viết lách kể từ này các bạn luôn luôn cần viết lách hoa vần âm dầu tiên (E và T) vì thế đấy là thương hiệu riêng biệt. Cạnh cạnh kể từ East Timor còn tồn tại kể từ Timor Leste chúng ta thường bị lầm lẫn, Timor Leste là tên thường gọi nước Đông Timor bám theo phiên âm giờ đồng hồ Bồ Đào Nha chứ không cần cần giờ đồng hồ anh.