earth is the only place we know of in the universe that can support human life

Fill the blank with a suitable answer.

Environmental Concerns

Bạn đang xem: earth is the only place we know of in the universe that can support human life

Earth is the only place we know of in the universe that can tư vấn human life. ________(1) human activities are making the planet less fit đồ sộ live on. As the western world ________(2) on consuming two – thirds of the world’s resources while half of the world’s population vì thế so sánh ________(3) đồ sộ stay alive we are rapidly destroying the ________(4) resources we have by which all people can survive and prosper. Everywhere fertile soil is ________(5) built on or washed into the sea. Renewable resources are exploited so sánh much that they will never be able đồ sộ recover completely. We discharge pollutants into the atmosphere without any thought of the consequences. As a ________(6) the planet’s ability đồ sộ tư vấn people is being reduced at the very time when rising human numbers and consumption are ________(7) increasingly heavy demands on it.

The Earth’s ________(8) resources are there for us đồ sộ use. We need food, water, air, energy, medicines, warmth, shelter and minerals đồ sộ ________(9) us fed, comfortable, healthy and active. If we are sensible in how we use the resources they will ________(10) indefinitely. But if we use them wastefully and excessively they will soon lập cập out and everyone will suffer.

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

Xem thêm: nghị luận về bài thơ mùa xuân nho nhỏ

• Bài dịch tham ô khảo:

Trái Đất này là điểm độc nhất tất cả chúng ta nghe biết vô dải ngân hà này nhưng mà rất có thể nuôi sinh sống loại người. Tuy nhiên sinh hoạt của nhân loại đang khiến mang lại Trái Đất trở thành nghiêm khắc rộng lớn. Bởi vì như thế trái đất phương Tây nối tiếp hấp phụ 2/3 khoáng sản của Trái Đất trong những khi ½ số lượng dân sinh trái đất chỉ thực hiện như thế chỉ nhằm tồn bên trên, tất cả chúng ta đang được nhanh gọn phá huỷ diệt mối cung cấp khoáng sản độc nhất canh ty tất cả chúng ta tồn bên trên và trở nên tân tiến. Tại từng toàn bộ điểm, khu đất phì nhiêu màu mỡ hoặc được trồng trọt lên hoặc được thải đi ra biển cả. Các mối cung cấp khoáng sản rất có thể hồi phục thì bị khai quật quá mức cho phép cho tới nỗi bọn chúng ko lúc nào Phục hồi lại trọn vẹn được nữa. Chúng tao thải hóa học tạo ra ô nhiễm và độc hại vô bầu khí quyển nhưng mà ko nghĩ về cho tới kết quả của việc thực hiện này. Kết trái khoáy là tài năng nuôi sinh sống laoif người của hành tinh nghịch này đang được suy hạn chế đồng thời Khi nhưng mà dân sinh sống thể giới đang được tăng và yêu cầu chi tiêu và sử dụng đang được cần thiết thật nhiều mối cung cấp khoáng sản kể từ Trái Đất.

Chúng tao dùng khoáng sản vạn vật thiên nhiên Trái Đất. Chúng tao cần thiết đồ ăn, nước, không gian, tích điện, thuốc thang, tương đối rét, địa điểm trú ẩn và tài nguyên nhằm đầy đủ ăn, sinh sống tự do, mạnh khỏe và biến hóa năng động, nếu như tất cả chúng ta dùng mối cung cấp khoáng sản một cơ hội hợp lý và phải chăng, bọn chúng tiếp tục tồn bên trên mãi mãi. Nhưng nếu như tất cả chúng ta tiêu tốn lãng phí và khai quật khoáng sản quá mức cho phép, bọn chúng tiếp tục nhanh gọn hết sạch và loại người tiếp tục bắt gặp gian nguy.