điểm thi vào 10 năm 2022 hà nội

Kỳ đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học phổ thông công lập bên trên Hà Nội Thủ Đô ra mắt vô nhì ngày 18 - 19/6/2022 với trên 100.000 sỹ tử tham gia dự thi. Theo tiêu chuẩn và đã được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh Hà Nội Thủ Đô phê duyệt, tỷ trọng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh vô những ngôi trường trung học phổ thông công lập rung rinh rộng lớn 60%.

Theo nhận định, điểm đua của học viên Hà Nội Thủ Đô trong năm này tăng mạnh đối với năm 2021. Số sỹ tử đạt kể từ 9 cho tới 9,5 điểm môn Ngữ văn tăng vội vã bên trên 12 đợt, số sỹ tử đạt điểm 10 môn Toán tăng vội vã 4 đợt. Điểm chuẩn chỉnh vô những ngôi trường vì vậy cũng tăng đối với năm 2021.

Bạn đang xem: điểm thi vào 10 năm 2022 hà nội

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 tối đa là Trường trung học phổ thông Phố Chu Văn An với 43,25 điểm. Sau này là trung học phổ thông Yên Hòa (42,25), trung học phổ thông Phan Đình Phùng (42,00), trung học phổ thông Việt Đức (41,75)...

Điểm chuẩn chỉnh rõ ràng như sau:

CHÍNH THỨC: Hà Nội Thủ Đô công phụ thân điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 1.

CHÍNH THỨC: Hà Nội Thủ Đô công phụ thân điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 3.

CHÍNH THỨC: Hà Nội Thủ Đô công phụ thân điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 5.

CHÍNH THỨC: Hà Nội Thủ Đô công phụ thân điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 6.

Các sỹ tử sau khoản thời gian trúng tuyển chọn tiếp tục nộp làm hồ sơ nhập học tập mùa 1 kể từ 10/7 - 12/7 và cảnh báo những ngôi trường tiếp tục xét tuyển chọn bổ sung cập nhật sau ngày 12/7. Từ ngày 19 - 22/7, học viên đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn bổ sung cập nhật hoặc và đã được xác nhận nhập học tập ở mùa 1 nộp Hồ sơ nhập học tập tất nhiên Phiếu xác nhận nhập học tập.