điểm chuẩn sư phạm kỹ thuật 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ ăn ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú 1 71440231D Sư phạm Tiếng Anh A00; A01; D01; D90 29 Đại trà 2 7140246D Sư phạm Công nghệ A00; A01; D01; D90 20.25 3 7220201D Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D90 26 Đại trà 4 7340120D Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D90 27 Đại trà 5 7340122C Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 27.75 CLC Tiếng Việt 6 7340122D Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 28 Đại trà 7 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D90 24.5 CLC Tiếng Việt 8 7340301D Kế toán A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà 9 7380101D Luật A00; A01; C00; D01 27 Đại trà 10 7480108A Công nghệ nghệ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 26 CLC giờ Anh 11 7480108C Công nghệ nghệ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 27.25 CLC Tiếng Việt 12 7480108D Công nghệ nghệ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 27.25 Đại trà 13 7480118D Hệ thống nhúng và IoT A00; A01; D01; D90 27 Đại trà 14 7480201A Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 28 CLC giờ Anh 15 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 29 CLC Tiếng Việt 16 7480201D Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 28.75 Đại trà 17 7480202D An toàn thông tin A00; A01; D01; D90 27.25 Đại trà 18 7480203D Kỹ thuật dữ liệu A00; A01; D01; D90 28 Đại trà 19 7510102A Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh 20 7510102C Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 23.25 CLC Tiếng Việt 21 7510102D Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 24.25 Đại trà 22 7510106D Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 22 Đại trà 23 7510201A Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 23 CLC giờ Anh 24 7510201C Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 26 CLC Tiếng Việt 25 7510201D Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 26.25 Đại trà 26 7510202A Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh 27 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 22.75 CLC Tiếng Việt 28 7510202D Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 23 Đại trà 29 7510202N Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 22 CLC Việt - Nhật 30 7510203A Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 24 CLC giờ Anh 31 7510203C Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 26.75 CLC Tiếng Việt 32 7510203D Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 25 Đại trà 33 7510205A Công nghệ nghệ thuật dù tô A00; A01; D01; D90 26.25 CLC giờ Anh 34 7510205C Công nghệ nghệ thuật dù tô A00; A01; D01; D90 27 CLC Tiếng Việt 35 7510205D Công nghệ nghệ thuật dù tô A00; A01; D01; D90 27 Đại trà 36 7510206A Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh 37 7510206C Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 23 CLC Tiếng Việt 38 7510206D Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 23.25 Đại trà 39 7510208D Năng lượng tái mét tạo A00; A01; D01; D90 22.75 Đại trà 40 7510209NT Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D90 28.25 Đại trà 41 7510301A Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 22.5 CLC giờ Anh 42 7510301C Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 26 CLC Tiếng Việt 43 7510301D Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà 44 7510302A Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 21 CLC giờ Anh 45 7510302C Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 26 CLC Tiếng Việt 46 7510302D Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 23.75 Đại trà 47 7510302N Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 21.5 CLC Việt - Nhật 48 7510303A Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D90 27 CLC giờ Anh 49 7510303C Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D90 28 CLC Tiếng Việt 50 7510303D Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; D01; D90 27.75 Đại trà 51 7510401C Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 26.5 CLC Tiếng Việt 52 7510401D Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 27 Đại trà 53 7510402D Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; D90 20 Đại trà 54 7510406C Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 21 CLC Tiếng Việt 55 7510406D Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 21 Đại trà 56 7510601A Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh 57 7510601C Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 24 CLC Tiếng Việt 58 7510601D Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà 59 7510605D Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 28.25 Đại trà 60 7510801C Công nghệ nghệ thuật in A00; A01; D01; D90 21.5 CLC Tiếng Việt 61 7510801D Công nghệ nghệ thuật in A00; A01; D01; D90 21.5 Đại trà 62 7520117D Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D90 20.5 Đại trà 63 7520212D Kỹ thuật nó sinh A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà 64 7540101A Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 22.25 CLC giờ Anh 65 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 23 CLC Tiếng Việt 66 7540101D Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 25 Đại trà 67 7540209C Công nghệ may A00; A01; D01; D90 21 Đại trà 68 7540209D Công nghệ may A00; A01; D01; D90 21.75 CLC Tiếng Việt 69 7549002D Kỹ thuật mộc và nội thất A00; A01; D01; D90 20 Đại trà 70 7580205D Kỹ thuật thiết kế dự án công trình gửi gắm thông A00; A01; D01; D90 22.5 Đại trà 71 7580302D Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D90 23.5 Đại trà 72 7810202D Quản trị quán ăn và công ty ăn uống A00; A01; D01; D07 24.25 Đại trà 73 7840110D Quản lý và vận hành hạ và quấy rầy tầng A00; A01; D01; D90 20 Đại trà 74 7580101D Kiến trúc V03; V04; V05; V06 23 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối hợp điểm đua năng khiếu 75 7580103D Kiến trúc nội thất V03; V04; V05; V06 21 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối hợp điểm đua năng khiếu 76 7210403D Thiết tiếp trang bị họa V01; V02; V07; V08 25 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối hợp điểm đua năng khiếu 77 7210404D Thiết tiếp thời trang V01; V02; V07; V09 21.5 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối hợp điểm đua năng khiếu

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây