đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều nhau trong số phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng ấn định này sau đó là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy các bạn này vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính (tính nhanh chóng nếu như sở hữu thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) số học viên khá bởi vì 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu vật dụng giành giật thể hiện tại số lượng km hoa trồng vô vườn của phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được bởi vì tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phiên tiếp tục, sở hữu 4 phiên xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ thân đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định này tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân chia bởi vì điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành quả thứu tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại luật lệ tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua phụ thân tổ làm việc của một tổ phát triển được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả group nhiều hơn nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích thị hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số bất ngờ n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của luật lệ tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược so sánh sinh nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm đùa vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian tham nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở khu vực cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn đùa từng nào giờ ở khi cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung sở hữu vô cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô phấn khởi lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo dõi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và vấp ngã túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: phân tích khổ 2 3 bài mùa xuân nho nhỏ

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm vừa đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học