đề thi toán học kì 1 lớp 5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án cụ thể tất nhiên. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng những dạng bài xích tập luyện sẵn sàng cho tới bài xích đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô khi đi ra đề cho những em học viên ôn tập luyện.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 5

Các đề đua tại đây tiêu chuẩn chừng theo dõi Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên bắt được cấu hình đề đua sẵn sàng cho những bài xích đua học tập kì đạt thành quả cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm.

1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22

1.1. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 1

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn giao phó đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô chữ bịa trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

a) Số thập phân nào là màn biểu diễn đích thị một trăm linh tía đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ nhất trong số số bên dưới đấy là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước thành quả đích thị. (Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền vô khu vực chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nấc 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải Việc sau: (Tự luận số học tập nấc 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi vô bao gạo bại sở hữu từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vô khu vực trống rỗng để sở hữu biểu thức đích thị (Trắc nghiệm số học tập nấc 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nấc 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nấc 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền thành quả được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nấc 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại rời 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ cút cửa hàng sắm sửa. Vì ngày hôm nay cửa hàng rời giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được free vì thế giá bán vỏ hộp mứt bởi vì với số chi phí rời giá bán. Hỏi ngày hôm nay u vẫn trả cho tới cửa hàng từng nào tiền? (Tự luận số học tập nấc 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nấc 4)

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Đáp án đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô chữ bịa trước đáp án đúng

a) Số một trăm linh tía phẩy ko trăm linh bảy được ghi chép như vậy nào?

B. 103,007

b) Số bé nhỏ nhất trong số số bên dưới đấy là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đích thị được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đích thị từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đích thị từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm vô bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinh điền đích thị cả 4 địa điểm mới mẻ sở hữu điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể thay đổi vị trí thân thiện 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Toán lớp 5 kì 1

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số chi phí u vẫn mua sắm là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS rất có thể giải theo khá nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác ko tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1: Số “Ba phẩy chục bốn” được ghi chép là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong số số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm tía mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được ghi chép là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 vô số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được ghi chép trở thành phân số thập phân là:

Câu 6: Số tương thích nhằm điền vô khu vực chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết ngược của phép tắc tính 39,đôi mươi + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số tương thích nhằm điền vô khu vực chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết ngược của phép tắc tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính lâu năm tía cạnh theo lần lượt là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số bất ngờ x thỏa mãn nhu cầu 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường sở hữu 40 các bạn học viên, vô bại số học viên phái mạnh lúc lắc 40%, sót lại là học viên phái nữ. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường sở hữu từng nào các bạn học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự động luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số các bạn học viên phái mạnh vô câu lạc cỗ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số các bạn học viên phái nữ vô câu lạc cỗ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 các bạn học viên.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

Xem thêm: đại học kỹ thuật y tế hải dương

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều sở hữu đáp án
 • Đề đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023
 • Bộ 13 đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 rất đầy đủ những môn

3. Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2022 sở hữu đáp án
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022-2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023

Ngoài đề đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm tăng đề đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn tập luyện môn Toán 5.